Het belang van BHV’ers op de werkvloer

  • Flex
  • Comments Off
bhv

Ieder jaar zijn er alleen al in Nederland zo’n 230.000 medewerkers het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Dan hebben we het dus over dagelijks 600 mensen die op de meest uiteenlopende manieren het slachtoffer zijn, met ernstige of zelfs dodelijke gevolgen van dien. Een ding staat vast, deze ernstige en soms dodelijke gevolgen worden behoorlijk ingeperkt door bedrijfshulpverleners (BHV’er). Dit zijn vaak werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd en daardoor de aangewezen persoon zijn om als eerst te handelen bij calamiteiten. Er zijn in Nederland maar liefst 500.000 bedrijfshulpverleners die dagelijks adequaat in actie komen bij de meest uiteeinlopende bedrijfsongevallen. Wat is nu precies het belang van een goede BHV’er op de werkvloer?

Een veilige bedrijfsomgeving

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door een val, dit komt door bijvoorbeeld uit te glijden of ergens over te struikelen. Op de tweede plaats van oorzaken staan bedrijfsongevallen die voortkomen uit vechtpartijen op de werkvloer.

Hoewel bedrijfsongevallen nooit helemaal te voorkomen zijn, kan het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen de kans op blijvend letsel in ieder geval behoorlijk verkleinen. Dit is waarom de Nederlandse overheid bedrijven ook verplicht om bepaalde veiligheidsmaatregelingen te treffen en hiervoor de juiste middelen in huis te hebben. Een van deze middelen is de bedrijfshulpverlener. Het wordt bedrijven verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners aan te stellen. Logisch ook, want de BHV’er bewijst iedere dag bij verschillende bedrijven behoorlijk effectief te zijn.

De BHV-organisatie binnen een bedrijf

De bedrijfshulpverleners die binnen een bedrijf/organisatie actief en een BHV opleiding hebben gevolgd, vormen samen de BHV-organisatie. De grootte van deze organisatie verschilt en hangt af van de grootte van het bedrijf. De arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) verplicht het om als bedrijf minimaal 1 BHV’er rond te hebben lopen. Zijn er meer dan 250 werknemers? Dan moeten er minimaal vijf BHV’ers rondlopen. De arbeidsomstandighedenwet verplicht de BHV-organisatie om:

  • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
  • Brand te beperken en te bestrijden
  • De gevolgen van ongevallen te beperken
  • Werknemers en andere personen in geval van nood te alarmeren en evacueren

De BHV-cursus

Om snel en adequaat de juiste hulp te kunnen verlenen bij noodsituaties op de werkvloer (maar ook privé) is het belangrijk dat er genoeg mensen worden opgeleid tot BHV’er. Daarnaast dienen de BHV’ers ook jaarlijks te worden bijgeschoold. Het Nationaal Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) adviseert dat een BHV opleiding minimaal twee dagen duurt, maar er zijn ook organisaties die een eendaagse opleiding aanbieden, waarbij de gehele stof in een dag wordt behandeld en getoetst.

Tijdens een BHV cursus staan onderwerpen als alarmering, levensreddende handelingen en brand blussen centraal. Daarnaast leer je er belangrijke signalen herkennen, eerste hulp verlenen, mensen te reanimeren en te communiceren met professionele hulpdiensten.

Door het hebben van een goed opgeleidde, en jaarlijks bijgeschoolde, BHV-organisatie binnen ieder bedrijf wordt er veilige werkvloer gecreëerd.

Previous «
Next »