Hoe kom je als ondernemer de Corona crisis door?

  • Flex
  • Comments Off
ondernemen in corona crisis

Elke ondernemer zal alles op alles zetten om zijn bedrijf overeind te houden tijdens deze Corona Crisis. Uiteraard is dit niet mogelijk zonder daarbij ook goed voor je personeel te zorgen en hen tevreden te houden, iets wat niet altijd makkelijk blijkt. Sommige medewerkers zullen moeite hebben met thuiswerken en anderen zullen angstig zijn om ziek te worden. En wat doe je als een van je medewerkers ziek wordt?

Nieuwe manier van werken

De meeste mensen werken in deze tijd vanuit huis, wat hiervoor natuurlijk veel minder gebeurde. In 2019 werkten ongeveer 3 miljoen mensen, van de 9 miljoen mensen met een baan, wel eens vanuit huis,. Door de Corona crisis zijn er daar in één klap enkele miljoenen bijgekomen.  Niet alleen leidt dit tot nieuwe digitale ontwikkelingen, maar het zorgt ook voor een nieuwe manier van werken die meer zelfstandig is, waarbij je ook wil dat je medewerkers verantwoord met deze ‘vrijheid’ omgaan. Ook voor thuiswerkers geldt namelijk de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO), dus er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het onderhoud van computers en apparatuur, pauzes, inrichting van de werkplek, etc. Daarnaast zul je je medewerkers op de hoogte moeten brengen van eventuele gezondheidsrisico’s van thuiswerken, zoals werkstress of RSI-klachten.

Spreiding

Mocht thuiswerken niet mogelijk zijn, dan wordt geadviseerd om de werktijd van je werknemers te spreiden. Deze mogen namelijk aangepast worden, maar houdt daarbij wel rekening met de Arbeidstijdenwet, waarin staat aangegeven hoeveel uur iemand maximaal per dag, of week, mag werken.

Daarnaast heeft elke sector zijn eigen aanvullende regels, die je kunt vinden in de CAO’s van desbetreffende sector.

Arbeidscontract

Juist nu moet je als ondernemer aandacht hebben voor goede arbeidsvoorwaarden, niet alleen omdat een arbeidscontract ook in deze tijd gewoon door loopt, maar ook omdat door de crisis andere behoeften kunnen ontstaan, zoals meer of minder werken. Mocht je hier niet gezamenlijk uitkomen, dan gaat de Wet Flexibel Werken in werking, die stelt dat een werknemer één keer per jaar een verzoek kan indienen tot het vermeerderen of verminderen van zijn werkuren. Uiteraard moet de werkgever dat verzoek goedkeuren en kan dit worden afgewezen als er bijvoorbeeld zwaarwegende ‘bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn.

Eigenlijk liggen de taken van een werknemer vastgelegd in zijn of haar contract, maar als deze taken door de Corona Crisis wegvallen, dan mag je je werknemers ook andere taken geven. Ook dit moet natuurlijk in samenspraak gebeuren.

Beschermingsmaatregelen

Zorg ook dat je in gesprek blijft gaan met je werknemers over de situatie en probeer eventuele problemen op tijd te signaleren. Als een werknemer zich bijvoorbeeld onvoldoende beschermd voelt tijdens het werk, ben je als werkgever verplicht om je ‚maximaal in te spannen’ om besmettingsrisico’s te beperken. Daarom zul je voldoende beschermingsmaatregelen moeten nemen om je personeel optimaal te beschermen. Mocht een medewerker besmet raken met het Coronavirus, dan moet je deze werknemer direct naar huis sturen. Deze werknemer mag pas weer op het werk verschijnen nadat hij of zij en zijn gezinsleden minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.

Op de werkvloer moet je ervoor zorgen dat medewerkers voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. Voor elke branche gelden daarnaast andere richtlijnen, check je eigen brancheorganisatie om te weten te komen welke in jouw sector gelden. 

Klachtenvrij

Werknemers met een temperatuurverhoging tot 38 graden, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen mogen niet naar het werk komen en zijn verplicht vanuit huis te werken, als dit gaat natuurlijk. Mocht thuiswerken geen optie zijn, probeer dan samen tot een andere oplossing te komen.
Krijgt diezelfde werknemer daarnaast ook nog last van benauwdheid en/of koorts, dan moet het hele huishouden thuis blijven, tot iedereen 24 uur klachtenvrij is.
Bij cruciale beroepen gelden hier weer andere regels voor. Mocht een werknemer thuis moeten blijven omdat een huisgenoot ziek is, ben je als werknemer verplicht het salaris door te betalen.

Thuiswerken

Ondertussen zijn er vele studies gedaan naar thuiswerken ten opzichte van op kantoor werken en vaak blijkt de productiviteit thuis hoger te liggen. Zorg echter wel voor overzicht en sturing. Neem geregeld contact op met je personeel, en zoek in die gesprekken ook naar informele momenten. Zorg daarnaast voor een duidelijk onderscheid tussen werk en privé zodat niemand overwerkt raakt.

Previous «
Next »