Hoe zorg je dat je bedrijfsveiligheid op orde is?

  • Rogier
  • Comments Off
bedrijfsveiliheid

Nog steeds komen er elk jaar meer arbeidsongevallen voor. Natuurlijk moet je voor je personeel altijd een veilige werkplek zorgen, maar hoe zorg je daar voor? Waar moet je als bedrijf precies aan voldoen? Zijn er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig? Zorg dat je de veiligheid binnen je bedrijf op orde hebt. Hieronder helpen we je met een duidelijk overzicht  

arbobeleid

Stel een arbobeleid op met daarin alle maatregelen

Het eerste dat je moet doen is alle maatregelen noteren in een zogenaamd arbobeleid. Hierin komt precies te staan hoe je je personeel veilig en verantwoord kan laten werken. In geval van ongelukken of klachten zal de inspectie SZW controleren of het bedrijf zich aan het arbobeleid heeft gehouden. Aangezien zo’n arbobeleid verplicht is, kunnen er bij eventuele verzakingen straffen of boetes worden opgelegd.

Inventariseer de risico’s binnen het bedrijf

Als basis voor het arbobeleid maak je een inventarisatie van alle risico’s binnen het bedrijf. Dat kan van alles zijn: denk aan werken met machines of gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk, agressie op de werkvloer en werkdruk. Deze inventarisatie noem je een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).

risico inventarisatie

Ga de geïnventariseerde arbeidsrisico’s aanpakken

Daarna ga je beginnen met een plan van aanpak en bekijk je welke maatregelen je kunt nemen om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s aan te pakken. De inventarisatie en het plan van aanpak laat je daarna toetsen door een arbodeskundige indien je meer dan 25 personen in dienst hebt.

Werk het plan uit

Nadat het plan van aanpak is opgesteld, ga je dit uitwerken. In het plan staat wie wat doet en binnen welke termijn. Bekijk regelmatig, minimaal 1 keer per jaar, je plan van aanpak en beoordeel de voortgang. Zijn de afspraken nagekomen? Zijn er nieuwe situaties ontstaan die je moet verwerken in het plan van aanpak?

veiligheidsverzekeringen

Waar moet je aan denken bij de bedrijfshulpverlening?

Naast het arbobeleid ben je ook verplicht om de bedrijfshulpverlening op orde te hebben. Een bedrijfshulpverlener, kortweg bhv’er, is opgeleid om in geval van nood je personeel en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp verleent. Een bhv’er kan ook reanimeren en verbanden aanleggen. Hoeveel bhv’ers je nodig hebt, is afhankelijk van verschillende factoren:

  • het aantal werknemers en bezoekers
  • het aantal aanwezige niet-zelfredzame personen
  • de beschikbaarheid en opkomsttijd van professionele hulpverleners zoals brandweer en ambulance
  • eventuele externe risico’s van bijvoorbeeld bedrijven in de omgeving
  • de risico’s in je bedrijf die tot noodsituaties kunnen leiden
  • de grootte van je bedrijf
  • de aanwezigheid van bhv’ers en hun afwezigheid in verband met verlof, verzuim, ploegendienst, roosters en werkzaamheden buiten het bedrijf
  • de wijze waarop bhv-taken zoals ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp zijn verdeeld
veiligheid in het bedrijf

De EHBO koffer

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een EHBO-koffer. Deze koffer moet goed zichtbaar en binnen handbereik zijn. Per afdeling of werkvloer moet een EHBO-koffer aanwezig zijn. De vuistregel is 1 koffer per 50 medewerkers. Controleer regelmatig de inhoud van de koffer en vul deze aan.

Wat te doen bij calamiteiten

Een ontruimingsplan is niet hetzelfde als een bedrijfsnoodplan. Een ontruimingsplan gaat namelijk alleen over de evacuatie en is onderdeel van je bedrijfsnoodplan. 

Met een evacuatie- of ontruimingsplan zorg je dat mensen veilig uit het gebouw komen in geval van nood. Je noteert in een ontruimingsplan afspraken over hoe je handelt bij een ramp zoals een brand. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke instructies voor je personeel, de vluchtroutes en de taakverdeling van de BHV. Hierdoor zal in noodsituaties minder snel paniek uitbreken. 

veiligheid in je bedrijf

De regels over het aantal vluchtroutes en waar deze aan moeten voldoen

Een vluchtroute is een veilige route in een gebouw om tijdens noodsituaties het gebouw te verlaten. In het Bouwbesluit vind je de regels over het aantal vluchtroutes en waar deze aan moeten voldoen. Zo moeten vluchtroutes toegankelijk zijn en duidelijk worden aangegeven met vluchtwegaanduiding, zoals borden en verlichting. De deuren in vluchtroutes moet je snel en eenvoudig kunnen openen, dus bijvoorbeeld zonder sleutel.

Zorg dat je goed verzekert bent en ook zo de risico’s beperkt

Controleer of je goed verzekerd bent. Bepaalde verzekeringen zijn verplicht, een opstalverzekering als je eigenaar bent van een bedrijfspand bijvoorbeeld. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor schade aan je bedrijfsgebouw na brand, waterschade of vandalisme. Daarnaast zijn er niet-verplichte verzekeringen die je vrijwillig kunt afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Om bijvoorbeeld verzekert te zijn tegen omzetverlies als je onderneming stil komt te liggen na een brand of storm. 

Previous «
Next »