Dit is waarom vrouwen anders ondernemen dan mannen

  • Rogier
  • Comments Off
verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers

Wanneer je naar de cijfers van de Kamer van Koophandel kijkt, komt naar voren dat van alle zelfstandig ondernemers 75% een man is en 25% een vrouw. Dat heel veel zaken door vrouwen anders aangepakt worden dan door mannen is wel bekend en zou ook de cijfers kunnen verklaren. Het belangrijkste verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is wel het risico dat mannen bereid zijn om te lopen en vrouwen juist niet. Toch kunnen mannelijke ondernemers nog veel leren van vrouwelijke ondernemers. Immers, als je naar de faillissementscijfers kijkt, dan zul je zien dat van alle ondernemingen die failliet gaan, dit ruim 85% een mannelijke ondernemer betreft. 

Ambities

Een belangrijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers dat ook de gehele wijze van bedrijfsvoering beïnvloed, is wel de ambitie die zowel mannen als vrouwen hebben. Het is niet zo dat vrouwen geen ambitie hebben, maar hun verwachtingen zijn over het algemeen meer realistischer dan de verwachtingen die mannen hebben. Bij de start van hun bedrijf hebben mannen vaak grote ambities. In de begroting wordt dan vaak een hoge omzet en hoge winstverwachting opgenomen en mannen proberen ten koste van alles, vaak ook hun gezin, deze ambities waar te maken. Vrouwen zijn over het algemeen sneller tevreden. Zij zullen hun omzet- en winstverwachting meer instellen op het inkomen dat voldoende is om rond te komen. Als dit inkomen voldoende is dan hoeven de winstverwachtingen ook niet zo hoog te zijn en is er minder moeite nodig om het doel te bereiken. 

Risico-inschatting

Onnodige financiële uitgaven kunnen een risico vormen voor het voortbestaan van een onderneming. Dit is iets waar vrouwelijke ondernemers veel meer rekening mee houden dan mannelijke ondernemers. Mannen zijn eerder geneigd om ‘all the way’ te gaan. Het huren van een mooi bedrijfspand met een goede en vaak dure inrichting en ook het in dienst nemen van personeel zijn risico-elementen waar mannen eerder voor zullen kiezen dan vrouwen. Vrouwen vinden het niet erg om de eerste jaren van hun ondernemerschap vanuit huis te werken. Dit komt ook praktisch beter uit, want vrouwen houden rekening met het gezin. Bij een onderneming met een vrouw aan het stuur zullen dit soort zaken geleidelijker verlopen en pas van toepassing zijn als de onderneming deze risico’s ook kan dragen. 

Het gezin

Een zeer belangrijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is de rol van het gezin in het ondernemerschap. Het kan zijn dat dit een biologisch te verklaren verschil is, maar vrijwel alle vrouwelijke ondernemers zullen hun gezin centraal stellen. Bij mannelijke ondernemers is dit een stuk minder. De beroemde reclameslogan ‘wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?’ zal bij vrouwen niet zo snel voorkomen. Je kunt dus gerust stellen dat het voor de kwaliteit van het gezinsleven beter is als de vrouw de ondernemer is, omdat het gezin er dan veel minder onder leidt. Tevens beïnvloed een goed en gezond gezinsleven in positieve zin de werkzaamheden van de ondernemer.

Previous «
Next »