• Homepage
  • >
  • ondernemen
  • >
  • Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen en nieuwe bedrijfsdoelstellingen!

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen en nieuwe bedrijfsdoelstellingen!

  • Rogier
  • Comments Off
bedrijfsbedrijfsdoelstelling formuleren

Heel veel ondernemers gebruiken het einde van het jaar en de eerste maand van het nieuwe jaar om een bedrijfsdoelstelling te formuleren voor het komende jaar en wellicht de jaren daarna. Een bedrijfsdoelstelling formuleren klinkt mooi en eenvoudig, het vergt echter aandacht en tijd om een reële bedrijfsdoelstelling op te stellen. Lees hier meer over een bedrijfsdoelstelling opstellen. 

Bedrijfsdoelstelling opstellen 

Voor de goede orde, elk zichzelf respecterend bedrijf zou eigenlijk een bedrijfsdoelstelling moeten hebben en die doelstelling zeker ook richting de medewerkers moeten formuleren. Doelen stellen is overigens echt een kunst. Vaak komen mensen bij bedrijfsdoelstellingen opstellen niet verder dan toch wat loze kreten als meer plezier in het werk willen ervaren. Belangrijk is om de doelstellingen naar de bedrijfsagenda te vertalen en je gestelde doelen moeten worden vertaald naar concrete activiteiten. Je kunt als onderneming grote doelen onderverdelen in kleinere (deel)doelen. Nog steeds blijken ondernemers in de praktijk de doelstellingen niet te behalen. Dit wordt onder meer veroorzaakt omdat de doelen niet realistisch zijn. Mooi voorbeeld? Dat is een autogarage die als doel heeft twintig procent meer nieuwe auto’s te verkopen, terwijl de landelijke trend een daling van veertig procent laat zien.

Hoe bereik je je doel? 

Nog een reden waarom doelstellingen niet behaald worden is dat er niet nagedacht is over de wijze waarop je een doel kunt bereiken. Het is dus belangrijk om bij het stellen van een doel ook te formuleren hoe je dit gaat bereiken. Overigens worden bedrijfsdoelstellingen vaak onderverdeeld in categorieën als zakelijke en bedrijfsmatige doelen, omzetdoelen en targets, afdelingsdoelen en organisatiedoelen. Voor personeelsleden kunnen nog individuele doelstellingen geformuleerd worden.

Binnen de invloedssfeer 

Bedrijven die doelen stellen en daarbij ook formuleren hoe ze dit gaan aanpakken, hebben de grootste kans van slagen. Belangrijk, want niets is fijner dan dat je als ondernemers een vooraf gesteld doel weet te behalen. Gebleken is namelijk dat als je je doelen bereikt, je voldoening, zelfvertrouwen en plezier in je werk toenemen. Nog een tip bij het opstellen van bedrijfsdoelstellingen is om te werken met doelen die binnen de invloedsfeer liggen. Je kunt tegen iemand zeggen dat hij een ton meer omzet moet gaan draaien het komende jaar. Dit zal echter vooral twijfel en wellicht zelfs angst oproepen. Je kunt beter zeggen dat dezelfde medewerker gemiddeld per week tien afspraken moet inplannen en gedurende de week ook tien telefonische afspraken moet hebben staan. Dit is een reëler doel en afgezet tegen de gemiddeld zeven die hij of zij nu heeft, kan dit toch zomaar de beoogde omzetverhoging tot gevolg hebben.

Previous «
Next »