Egalisatiereserve

  • Rogier
  • Comments Off
Egalisatiereserve

De Egalisatiereserve als voorbereiding op de toekomst 

Verwacht je binnen je onderneming lasten en kosten die pas in een later boekjaar tot een hogere uitgave zullen leiden, dan kan je gebruik make van het systeem van de Egalisatiereserve binnen dat boekjaar. In principe komt het erop neer dat de ondernemer zich reeds een stuk kan voorbereiden op uitgaven die in de toekomst liggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor onderhoud van gebouwen. 
Deze maatregel laat toe te vermijden dat een toekomstige kost ten koste gaat van de rendabiliteit van de onderneming of de onderneming zelfs financieel in moeilijkheden zou kunnen brengen. 

In de praktijk 

Deze maatregel mag enkel gebruikt worden als het gaat over kosten en niet voor de aankoop van bedrijfsmiddelen, daarvoor zijn andere mogelijkheden voorzien in de fiscale regelgeving. Bovendien moeten de voorziene kosten ook in de tijd gespreid zijn en moeten ze noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de werking van de onderneming. 
Het bedrag dat hiervoor voorzien mag worden dient goed nagekeken te worden. Immers een te hoog bedrag voorzien, zal ertoe leiden dat je het teveel berekende nadien terug bij je winst zal moeten voegen wat dus een verhoging van je winst en je belastingen zal inhouden. 
Niettegenstaande in je balans de boekwaarde van je totale Egalisatiereserve moet worden opgenomen, is het wel toe te staan deze op te splitsen per verwachte kost. Dit maakt het voor jou overzichtelijker. 

Gebruik van de reserve 

Als de tijd gekomen is dat je de reserve moet aanspreken voor het maken van kosten, boek je de kosten eenvoudigweg af van de reserve. Blijkt dat je een reserve hebt aangelegd voor een kost die komt te vervallen, dan dien je de reserve terug op te nemen in je winst van dat boekjaar. 

Voor verdere vragen en informatie aangepast aan jouw onderneming, kan je contact opnemen met de belastingdienst. Zij kunnen je verder helpen met allerhande praktische informatie en adviezen. Is jouw onderneming in de situatie waarin het opbouwen van een reserve aangewezen is, dan zal je boekhouder dit ook mee in het oog houden en je er ten gepasten tijde attent op maken.

Previous «
Next »