Gebruik van smartphones op de werkvloer omarmen of verbieden?

  • Flex
  • Comments Off

Smartphones zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de maatschappij. Dagelijks zijn personen soms wel urenlang met het apparaat bezig, voor zowel professionele als privatieve doeleinden. De tijd waarin smartphones vooral een middel waren om jongeren te vermaken tijdens een lange busrit door het afspelen van spelletjes en het browsen op het wereldwijde web, ligt al lang in het verleden. Ook op de werkvloeren blijken de slimme gadgets een steeds prominentere rol te gaan spelen. De vraag is echter of het gebruik van smartphones op de werkvloer moet worden aangemoedigd, dan wel te ontraden valt.

Hoewel de populaire opinie hier wel eens van durft af te wijken, gebruikers werknemers smartphones zoals onder andere de welbekende iphone of Samsung Galaxy vaak ook voor nuttige zaken tijdens de werkuren. Fabrieksarbeiders hebben zo bijvoorbeeld vaak een beperkt zicht op hetgeen buiten de werkplaats gebeurt en daarbij kan een snelle update via nieuwsapps voor heil zorgen. Ook is het soms gewoon echt nodig om communicatiekanalen beschikbaar te houden tijdens het werk. De onrust wordt enkel versterkt wanneer iemand angstvallig aan het wachten is op een bepaalde telefoon of een smsje en dat komt de werksfeer uiteraard niet ten goede.

Is het dan toegelaten om slimme apparatuur continue te gebruiken wanneer men dat wenst? Dat zou uiteraard een brug te ver betekenen. Niet elk smartphonegebruik dient immers voor bovenstaande redenen. Soms speelt je graag al eens een spelletje of stuur je ellenlange berichten naar de vriend of vriendin die ettelijke kilometers van je verwijderd is. De werkplaats blijft uiteraard een professioneel gebeuren waarbij dergelijke handelingen geen plaats verdienen. Toch moet de realiteit voor ogen gehouden worden. Iphones en dergelijke zijn nu eenmaal een groot deel van het maatschappelijk leven geworden en deze evolutie de rug toekeren, kan net de meest ongewilde effecten teweeg brengen zoals afleiding, verminderde werklust, eventueel zelfs agressie. Belangrijk hierbij is om duidelijke regels te hanteren wat betreft het smartphonegebruik. Uiteraard moet het mogelijk zijn voor werknemers om tijdens pauzes even de iphone boven te halen en interessante updates te controleren. Ook tijdens de werkuren moet het echter mogelijk zijn om in noodzakelijke gevallen de smartphone bij te houden. Dergelijke redenen kunnen vooraf in overeenkomst met de arbeiders en bedienden afgesproken worden. Zo voelen alle partijen zich gewaardeerd in hun normen en wordt de gemoedelijk sfeer versterkt. De smartphone is er nu eenmaal en dat moeten we accepteren.

Previous «
Next »