Hoe je een vis onderneming begint

  • Flex
  • Comments Off
hoe start je een vis onderneming

Mensen die erover denken om een vis onderneming te beginnen moeten beseffen dat er veel regels aan verbonden zijn, zowel op landelijk als op Europees niveau. Waar je vroeger een boot kon aanschaffen, naar je quotum moest kijken en kon gaan vissen, moet je nu met een hoop zaken rekening houden. Tegenwoordig is het wat makkelijker om de vis te vinden, dan moet je een Fishfinder bestellen, maar de weg in de regels vinden is een stuk moeilijker… daarom helpen we je daarbij. 

Total Allowable Catch (TAC)

In december van elk jaar maakt de Europese Unie (EU) bekend hoeveel vis er van elke soort in de Europese wateren gevangen mag worden, we noemen dit de Total Allowable Catch (TAC) en deze wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit. Het is belangrijk dat deze regels worden nageleefd, vooral natuurlijk voor de visstand, maar ook omdat er hoge boetes staan op het overschrijden ervan.

Aanlandplicht en bijvangsten

Voor alle vis waar vangstbeperkingen op gelden ben je verplicht om deze aan land te brengen. Voor bepaalde soorten vis gelden vrijstellingen, maar alle visserijen zijn verplicht zich aan de aanlandplicht te houden. Ga je vis aanlanden, dan ben je verplicht dit te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bijvangsten mogen niet worden teruggegooid in zee.

Etiket met alle informatie

Daarnaast ben je ook verplicht, als je vis gaat verkopen, dat je deze voorziet van een etiket met informatie. Op deze manier kan men altijd traceren waar de vis vandaan komt. Op dit etiket ben je verplicht om de volgende gegevens te vermelden:

  • het vangstgebied
  • de productiemethode
  • de handelsbenaming
  • de naam van het vaartuig
  • de datum van vangst en/of productie
  • het identificatienummer van de partij

Bemiddelaar bij verkoop

Als je alleen als bemiddelaar optreed bij het veilen van de vis, ben je verplicht om de registratienummers en nationaliteit van de gebruikte vaartuigen te vermelden. Alle informatie over de ingekochte vis moet binnen 48 uur worden doorgegeven na verhandeling.

Week Logboek bij wegen

Als laatste willen we nog benoemen dat je vis die niet van de visafslag komt, verplicht bent te melden bij de NVMA. Pas daarna mag je de vis ontvangen en vervoeren. In sommige gevallen moet je de vis laten wegen, wat wordt genoteerd in een week logboek. Deze ben je verplicht 6 jaar te bewaren.

Previous «
Next »