Herinvesteringsreserve

  • Rogier
  • Comments Off
Herinvesterings reserve

Herinvesteringsreserve voor de groei van je bedrijf 

Net als tal van andere maatregelen om het de Nederlandse ondernemer financieel makkelijker te maken, werd ook de herinvesteringsreserve in het leven geroepen. Dit moet ondernemers in staat stellen hun bedrijf rendabel te houden en te doen groeien. Het idee van deze maatregel is dat ondernemingen die groeien bijdragen aan een groeiende economie en meer werkgelegenheid, wat het hele land ten goede komt. 

Herinvestingsvoornemen 

Er geldt één grote voorwaarde om aansprak te kunnen maken op het principe van de herinvesteringsreserve reserve, namelijk het voornemen om de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel te herinvesteren in het bedrijf. Het moet hierbij niet gaan om exact hetzelfde bedrijfsmiddel als datgene wat verkocht, verloren of gestolen is maar de opbrengst moet wel degelijk terug in het bedrijf gestoken worden en dit binnen een termijn van drie jaar. Enige uitzondering hierop zijn bedrijfsmiddelen die niet of in tien jaar of meer werden afgeschreven. In dit geval moet het vervangende bedrijfsmiddel dezelfde economische functie hebben als het verkochte bedrijfsmiddel. 

Afboeken van de reserve in de praktijk 

De reserve dient afgeboekt te worden op de aankoopprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Hierbij mag de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel echter niet lager liggen dan dat van het verkochte bedrijfsmiddel. Dit noemt men de boekwaarde-eis en werd in het leven geroepen om misbruik van het systeem van de herinvesteringsreserve tegen te gaan. 
Door het afboeken van de reserve zal er dus geen belasting gehoffen worden op de boekwinst van het verkochte goed, wat een fiscaal voordeel oplevert voor de ondernemer en het bedrijf. 

De Nederlandse belastingdienst helpt je graag verder in deze materie en kan je helpen in jouw concrete situatie wat je mogelijkheden zijn en waaraan voldaan dient te worden om aanspraak te maken hierop. Ook je boekhouder of administratiekantoor zal je hierin begeleiden om binnen de grenzen van het wettelijk fiscaal kader gebruik te maken van deze regeling.

Previous «
Next »