• Homepage
  • >
  • personeel
  • >
  • Hoe zorg je ervoor dat jongeren voor je willen komen werken… en dat ze blijven?

Hoe zorg je ervoor dat jongeren voor je willen komen werken… en dat ze blijven?

  • Rogier
  • Comments Off
jongeren in dienst

Het valt niet altijd mee om jongeren die net hun opleiding hebben afgerond enthousiast te krijgen om voor jouw bedrijf te komen werken. Dit is echter wel nodig aangezien je moet denken aan je lange termijn visie, maar ook omdat het vaak goed is voor een bedrijf om ‚jong bloed’ in de gelederen te hebben. Hoe zorg je er nu voor dat jongeren wel interesse krijgen om voor jou te komen werken?

Jongeren willen het gevoel hebben dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijf

Vroeger namen werknemers er genoegen mee, dat ze ‘onderaan de ladder’ begonnen en geduld moest hebben. Huidige schoolverlaters wachten hier niet op. Niet omdat ze materialistisch zijn, maar omdat ze een waardevolle bijdrage willen leveren. Laat zien dat dit kan bij jouw bedrijf, en dat winst niet het enige doel is. Maak hen duidelijk hoe ze met de werkzaamheden die ze doen hun steentje bijdragen en waarom dit belangrijk is.

jongeren in dienst hebben

Jongeren willen niet slechts orders opvolgen, en zijn juist meer ongevoelig voor autoriteit

Uit onderzoek blijkt dat jongeren van nu redelijk ongevoelig zijn voor autoriteit. Ze groeiden op in een tijdperk met kleine afstand tussen ouder en kind. Zij leerden te onderhandelen en willen weten dat wat ze doen ook daadwerkelijk zin heeft. Ze willen niet slechts orders opvolgen omdat het moet. Speel daarom in op hun behoefte aan vrijheid. Gebruik een bedrijfsstructuur waarbij de medewerker centraal staat, en laat niet alles van boven naar  beneden sijpelen. 

Laat jonge werknemers taken doen die bij hun interesses en passies passen

We zijn goed in de dingen die we het leukste vinden. Laat jongeren daarom dat doen wat past bij hun passies en interesses. Veel studenten weten aan het einde van hun studie niet wat ze willen. Help ze daarom bij deze ontwikkeling. Als ze eenmaal weten waar ze heen willen, zijn ze vastbesloten. Kan dat niet binnen jouw bedrijf? Wees dan niet verrast als ze iets anders zoeken dat wel aansluit bij hun talenten en idealen.

jongeren in dienst houden

Jongeren willen plezier in hun werk hebben en voldoende vrije tijd

Twintigers zijn minder gericht op geld, status en aanzien. Ze willen naast een behoorlijke vergoeding een baan die hen plezier en voldoende vrije tijd biedt. Geef ze deze ruimte. Ze zien status en macht als belangrijke oorzaken van de huidige maatschappelijke problemen, en willen laten zien dat het anders kan.

Focus je ook op wat jonge werknemers al goed kunnen tijdens functioneringsgesprekken

Als ondernemer wil je graag dat je medewerkers hun werk goed uitvoeren. Je beoordeelt ze hierop. In de praktijk blijkt het merendeel van de functioneringsgesprekken over de zogenaamde ontwikkelpunten te gaan. Draai het om en focus op wat de jonge medewerkers al wel goed kunnen. Motiveer dit tot ze gaan uitblinken in hun vak.

Er wordt genadeloos door onechtheid heen geprikt

Jongeren willen transparantie en rechtvaardigheid. Ze prikken tegenwoordig genadeloos door onechtheid heen. Of gaan zelf op zoek naar antwoorden als ze die niet direct kunnen krijgen. Zo wordt er geregeld gevraagd naar het echtscheidingspercentage binnen een bedrijf. Dit kan namelijk een indicatie zijn van de werkdruk. Redenen genoeg dus om transparant te zijn richting medewerkers en sollicitanten over je bedrijf.

Leg de focus op de unieke eigenschappen en niet op de ‚nadelige afwijkingen’

Ruim 40% van de jongeren voelt zich ‘anders’ en heeft soms een label opgeplakt als ADHD, autisme of hoogbegaafdheid. We moeten ons meer focussen op hun unieke eigenschappen, in plaats van hun ‘nadelige afwijkingen.’ Geef ze dan ook de kans om zich te onderscheiden binnen je bedrijf en zorg dat ze zich daarbij op hun plaats voelen. Veel jongeren lijken (over)gevoelig voor lawaai, sfeer of emoties van anderen. Dat uit zich in woede-uitbarstingen, moeite met concentratie of depressiviteit. Maak het onderwerp sensitiviteit en intuïtie bespreekbaar. Door te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten, bespaar je niet alleen hoge ziektekosten, maar zullen ze ook positieve verhalen delen met andere jongeren over je bedrijf.

Hoe zorg je ervoor dat jongeren voor je willen komen werken

Laat jongeren gebruik maken van innovaties en nieuwe producten

Veel jongeren zijn erg innovatief. Ze benaderen zaken anders en houden je bij de les met ontwikkelingen en nieuwe producten. Geef medewerkers dan ook de kans leuke en boeiende trends die ze buiten zien te gebruiken binnen je bedrijf. Zo ga je mee met de tijd en bij een krappe arbeidsmarkt kiezen ze voor jou. Een goede manier om je bedrijf toekomstbestendig te maken. 

Previous «
Next »