MKB winstvrijstelling voor iedere ondernemer

  • Rogier
  • Comments Off
MKB Winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling betreft een maatregel die in het leven werd geroepen om ondernemers geld te laten besparen. Op die manier wil de overheid het ondernemerschap aanmoedigen omdat deze uiteindelijk een groei van de economie betekenen. Naast tal van andere maatregelen is er dus ook deze. 

MKB-winstvrijstelling in de praktijk 

Deze regeling zorgt ervoor dat je een bepaald bedrag in mindering mag brengen van je winst. Door deze aftrek zal je winst verlagen en bijgevolg dus ook je belasting erop. Een goede zaak voor iedere ondernemer. Om deze aftrek te berekenen, moet eerst de ondernemersaftrek in mindering gebracht worden van de winst. Van het bedrag dat vervolgens overblijft, mag je de MBK winstvrijstelling aftrekken. Concreet is dit 14% van de overgebleven winst na ondernemersaftrek. 
De vrijstelling dient niet door de ondernemer te worden aangevraagd maar wordt door de belastingdienst automatisch verrekend bij het indienen van de aangifte. 
Voor ondernemingen die te kampen hebben met negatieve fiscale cijfers en dus geen winst geboekt hebben voor dat jaar, biedt deze regeling ook een groot voordeel. Ook bij een verlies wordt de vrijstelling in rekening gebracht, wat concreet betekent dat het bedrag van het verlies zal verlagen. 
Tot voor enkele jaren diende aan een urencriterium voldaan te worden om in aanmerking te komen maar deze voorwaarde werd in 2010 uit de wetgeving gehaald naar aanleiding van de algemene crisis die veel ondernemingen trof. De Nederlandse economie heeft er immers alle baat bij bestaande en nieuwe ondernemingen te steunen en hun overlevingskans te vergroten. 

Bijkomende informatie 

Ben je ondernemer of ben je van plan om een onderneming op te starten en heb je nog bijkomende vragen over deze maatregel. Bij de belastingdienst helpen ze je graag verder hiermee. Ook je boekhouder en/of administratiekantoor kunnen je hier verder wegwijs in maken.

Previous «
Next »