• Homepage
  • >
  • ZZP
  • >
  • Verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers

Verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers

  • Flex
  • Comments Off
arbeidsongeschiktheid-verzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor ZZP- ers afsluiten?

Het gaat vaak niet hand in hand: een arbeidsongeschiktheid verzekering en ZZP’ers. Voor veel ZZP’ers is een dergelijke verzekering te duur. Je mag er gerust vanuit gaan dat je minimaal €300,- per maand aan premie betaalt. Dat is voor veel ZZP’ers een (te) forse investering.

Beperkte periode

Een arbeidsongeschiktheid verzekering tot en met de eindleeftijd brengt inderdaad hoge kosten met zich mee, maar inmiddels zijn er meer en andere mogelijkheden. Zo kun je je bijvoorbeeld ook voor een beperkte periode van arbeidsongeschiktheid verzekeren. Bij ziekte, of ander fysiek ongemak, krijg je dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar een uitkering. Dit scheelt aanmerkelijk in de kosten.

Wachttijd

Het is ook mogelijk om een zogenaamde wachttijd in te stellen. Met een wachttijd bepaal je op welk moment je de uitkering in laat gaan bij arbeidsongeschiktheid. Stel je hebt financiële reserves om het een half jaar uit te zingen, dan laat je de uitkering dan pas ingaan. Een wachttijd leg je vast voor minimaal twee weken en maximaal twee jaar. Hoe langer de wachttijd hoe minder premie je betaalt.

Voordelen arbeidsongeschiktheid verzekeringen zzp’ers

Het voordeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers is, dat je niet zonder inkomen zit bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Als je iets overkomt en je hebt geen inkomsten meer, ben je in ieder geval voorzien van een uitkering. Een ander voordeel is, dat je de premie volledig van de belasting af kunt trekken.

Nadelen arbeidsongeschiktheid verzekeringen zzp’ers

Zoals al eerder gememoreerd zijn verzekeringen zzp’ers duur. Daarbij is een goedkopere verzekering niet altijd een goede oplossing. Bij een goedkope oplossing betaal je minder premie per maand, maar is de uitkering daar ook naar. De kans dat je in de problemen komt bij arbeidsongeschiktheid is dan alsnog aanwezig. Dan moet je je afvragen of het wel verstandig was om voor een goedkopere mogelijkheid te kiezen.

Persoonlijke situatie

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is vooral afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. Het ligt er bijvoorbeeld aan wat voor werk je doet. Bij zwaar lichamelijk werk is de kans op fysiek ongemak groter dan bij administratieve werkzaamheden. Je leeftijd is ook van belang voor het afsluiten van verzekeringen zzp’ers. Een jonger persoon betaalt minder premie, maar heeft ook minder kans op ziekte. Er zijn nog veel meer zaken te noemen die van invloed zijn op verzekeringen zzp’ers. Heb je zelf financiële reserves? Heeft je partner een baan? Bij verzekeringen voor zzp’ers komt nog heel wat kijken.

Previous «
Next »