• Homepage
  • >
  • werkplek
  • >
  • Wat kun je doen om te zorgen voor een gezonde, fijne werkplek?

Wat kun je doen om te zorgen voor een gezonde, fijne werkplek?

  • Flex
  • Comments Off
zit sta werkplekken

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor je medewerkers. Natuurlijk gaat het hierbij om Arbo-technische zaken, zoals het zorgen voor degelijk meubilair, zoals Muvman swoppers en zit sta werkplekken,  een goede luchtkwaliteit en voldoende nooduitgangen, maar het betekent ook dat je je werknemers een veilige en gezonde werkplek moet bieden als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting, denk hierbij aan het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Hieronder bespreken we wat je nog meer kunt doen om te zorgen voor een gezonde, fijne werkplek.

Zorg voor een gezonde werkomgeving

Met een gezonde werkplek voorkom je niet alleen klachten bij je personeel, maar je zorgt ook voor minder verzuim. Om fysieke klachten van je werknemers tegen te gaan, moet je rekening houden met de volgende zaken:

– zorg dat er een balans is tussen de belasting van je personeel en de belastbaarheid die zij aankunnen. De eerste mag niet zwaarder zijn dan de tweede, en als dat toch het geval is moet je zorgen dat je aan de belasting werkt, door bijvoorbeeld minder opdrachten aan te nemen. Je kunt ook aan de belastbaarheid werken, dit kan inhouden dat je extra personeel moet aannemen. Een ergonoom kan je hier eventueel bij helpen.

– het is belangrijk om tijdens het werken af te wisselen van houding door te lopen, te staan en te zitten. Zit sta werkplekken kunnen hier goed op inspelen. Stimuleer je werknemers om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. Maak ze ervan bewust dat het goed is om gedurende de dag regelmatig te lopen en überhaupt meer te bewegen op de zaak.

– zorg voor een prettige werkomgeving. Hierbij is niet alleen de instelling en het gebruik van het meubilair en machines van belang, maar ook factoren als  klimaat, licht en geluid. 

Stel een vertrouwenspersoon aan

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat ongeveer 16% van de medewerkers wel eens wordt gepest op de werkvloer en zo’n 10% van alle medewerkers krijgt in zijn carrière te maken met seksuele intimidatie. Als werkgever heb je een belangrijke rol om deze cijfers omlaag te krijgen en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor al je personeel. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke oplossing zijn. Dit kan zowel een interne medewerker zijn, als iemand van buitenaf. Wat hierbij vooral belangrijk is, is dat deze persoon geen functie bekleedt die de gang naar de vertrouwenspersoon bemoeilijkt. Denk bijvoorbeeld aan de medewerker personeelszaken die het ene moment een luisterend oor moet bieden als vertrouwenspersoon en een week later aan de andere kant van de tafel zit om een evaluatiegesprek te voeren. 

Zorgen voor een gezonde werkomgeving is een verplichting in Nederland

Het is niet alleen in het belang van jou als werkgever om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, maar het is ook een verplichting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en men moet werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken. 

Kabinet wil ook een bevordering van een gezonde werkplek

Met het ondertekenen van het Nationaal Preventie Akkoord eind 2018 waarbij onder andere werkgeversorganisaties betrokken waren, liet het kabinet zien dat het bevorderen van een gezonde leefstijl hoog op de agenda staat. De nadruk lag daarbij op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, maar ook andere zaken kwamen aan bod.

Previous «
Next »