5 praktische tips voor een reorganisatie

  • Rogier
  • Comments Off
tips voor een reorganisatie

Een reorganisatie binnen een bedrijf doorvoeren verloopt niet altijd van een leien dakje. De hoofdreden is vaak dat de medewerkers te weinig bij de reorganisatie worden betrokken. Daarnaast worden vaak ook structurele fouten gemaakt wanneer een reorganisatieplan op poten wordt gezet. Hieronder lees je 5 praktische tips hoe je een reorganisatie het beste aanpakt.

Tip 1: Laat medewerkers meedenken

Als je overweegt om een reorganisatie door te voeren, is het belangrijk dat je je medewerkers eveneens mee laat brainstormen. Vaak hebben zij ideeën waar de grootste struikelblokken liggen. Het grote voordeel is dat iedereen zich betrokken voelt bij het project.

Tip 2: Zorg voor een open communicatie

Open communiceren met de medewerkers speelt een belangrijke rol tijdens een reorganisatie. Hou het personeel tijdens deze reorganisatieperiode de hele tijd op de hoogte zodat er geen miscommunicatie kan ontstaan of tegenwerking. Een persoonlijk gesprek is de angel om alles in goede banen te leiden. Bied het personeel een vooruitblik op de toekomst.

Tip 3: Een communicatieplan maakt het makkelijker

Beginnen met een reorganisatie doe je niet in één handomdraai. Het is van vitaal belang dat een communicatieplan wordt opgesteld waar je alles ten opzichte van de werknemers uit de doeken doet. Een expert inschakelen die weet hoe je met communicatie omgaat, is geen overbodige luxe. Een juiste kennisgeving doet wonderen en zorgt dat misverstanden meteen uit de weg worden geruimd. Voor grotere ondernemingen kan de ondernemingsraad worden ingeschakeld.

Tip 4: Betrek er buitenstaanders bij

Wanneer je bezig bent met een reorganisatie, ben je zo gefocust op bepaalde dingen dat je sommige praktische punten misschien over het hoofd ziet. Wanneer je beroep doet op externe mensen buiten het bedrijf, kunnen zij een bijdrage leveren om de reorganisatie vanuit een andere invalshoek te benaderen. Als ondernemer zie je niet altijd de knelpunten omdat je het door de jaren heen zo gewoon bent. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfsadvies, kan je hier een handje bij helpen. Wanneer het gaat over een herstructurering bij de ondernemers, is het aan te raden om een bureau voor personeelsadvies onder de arm te nemen. Zij zijn het beste geplaatst hoe eventuele ontslagregelingen en outplacement trajecten op de juiste manier worden beleid.

Tip 5: Overweeg de timing van een reorganisatie

Bij het ene bedrijf is het soms een rollercoaster van opeenvolgende reorganisaties, bij de andere onderneming verandert er zelden iets. Beide scenario’s hebben voor- en nadelen. Kijk welke timing het beste is om een reorganisatie op te starten. Een goede raad: talm ook niet te lang met het reorganisatieproces.

Previous «
Next »