Boeterente, wat is het, en wanneer betaal je deze?

  • Flex
  • Comments Off

Als je overweegt je huidige hypotheek over te sluiten, dan kan je te maken krijgen met een oversluitboete, anders gezegd boeterente. Wat is het precies en hoe wordt het berekend?

Definitie boeterente

Boeterente is eigenlijk niet meer dan een vergoeding die je aan de bank betaalt bij het oversluiten van een hypotheek, omdat je eigenlijk je contract openbreekt. Je hebt immers aan de bank beloofd, voor een bepaalde periode een overeengekomen rentepercentage te betalen. Doe je dat niet (meer), dan kan de bank daar nadeel van ondervinden. De vergoeding voor dat nadeel wordt boeterente genoemd.

Het is wettelijk zo geregeld dat de bank dit alleen in rekening mag brengen, als ze werkelijk financieel nadeel van jouw beslissing ondervindt. Dat is het geval als je een nieuwe hypotheek afsluit tegen een lager rentetarief, en de bank dus minder rente ontvangt. Ga je lenen tegen een hoger tarief, dan is dat alleen maar voordelig voor de bank, en is er dus geen sprake van boeterente.

Berekening boeterente

Om te berekenen hoeveel je gaat betalen, wordt eerst gekeken naar hoe de aflossing van je huidige hypotheek zou verlopen, als je niet zou oversluiten. Van belang hierbij zijn: de hypotheekschuld die nog openstaat, het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost en de aflossing zelf.

Vervolgens worden de relevante rentepercentages naast elkaar gezet. Wat is de contractrente, de rente die je volgens je huidige renteafspraak aan de bank zou betalen? En hoeveel bedraagt de vergelijkingsrente, de rente die jouw bank op dit moment kan krijgen, als ze het geld opnieuw uitleent voor het restant van jouw rentevaste periode?

Volgende stap is dat er wordt berekend hoeveel rente de bank misloopt bij het oversluiten van een hypotheek, dus als jij je hypotheek versnelt aflost en een nieuwe afsluit tegen een lager rentepercentage. Bij de aflossingsvrije hypotheek is dit heel eenvoudig: de openstaande hypotheekschuld blijft, onder aftrek van de boetevrije aflossing, immers over de hele looptijd gelijk. Bij andere hypotheekvormen wordt de restantschuld iedere maand iets lager, en moet er echt een berekening per maand worden gemaakt.

Tot slot worden alle gemiste rentebedragen bij elkaar opgeteld en contant gemaakt. Je krijgt een soort korting op het totaalbedrag, omdat de bank nu opeens een bedrag krijgt dat ze anders de komende jaren in kleine delen zou ontvangen. Die ‘netto contante waarde’ is het boetebedrag dat de bank jou in rekening mag brengen.

Previous «
Next »