• Homepage
  • >
  • overig
  • >
  • De mogelijkheden met offshore: werkzaamheden, veiligheid en voordelen

De mogelijkheden met offshore: werkzaamheden, veiligheid en voordelen

  • Flex
  • Comments Off

Er is qua offshore werkzaamheden veel variatie. Letterlijk betekent ‘offshore’ aflandig. Het betreft dus werk dat buiten de kust, op zee of in open water, plaatsvindt op zeeplatforms die zich bezigfhouden met olie- en gasboring of met de opwekking van duurzame (wind)energie. Welke werkzaamheden vinden er zoal offshore plaats in Nederland? Wat zijn de voordelen van offshore werk? En hoe is het gesteld met de offshore veiligheid?

Offshore werk: welk soort werkzaamheden worden er gedaan?

Werkzaamheden die offshore plaatsvinden gaan verder dan alleen booreilanden waarop naar gas en olie wordt geboord. Tegenwoordig is er ook veel offshore werk op windmolenparken op zee, in het kader van duurzame energiewinning, en vallen werkzaamheden die tot de aquacultuur behoren hier ook onder. Offshore werk wordt doorgaans onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, namelijk het mijnbouwdeel – ofwel het werk op de gas- en olieplatforms – en een maritiem deel, namelijk schepen die zich met offshore bezighouden. Denk hierbij aan duikondersteuningsschepen, schepen die de olie- en gasplatforms bevoorraden, kraanschepen en ook pijpenleggers.

De offshore veiligheid: hoe is het hiermee gesteld?

Dat de veiligheid bij offshore werk van groot belang is, is een vaststaand gegeven. Wie werkzaam is op een boorplatform moet een zogenoemd VCA-certificaat hebben, een veiligheidscertificaat. De omstandigheden op offshore platforms zijn namelijk vaak heftig, terwijl de werkzaamheden zelf ook de nodige gevaren met zich meebrengen. Denk aan weersomstandigheden zoals stormen, onweer, maar ook aan het werken met gevaarlijke machines en apparaten op zee. Er zijn dan ook verschillende bedrijven en instanties die zich professioneel bezighouden met offshore veiligheid en de veiligheidsvraagstukken die in deze arbeidssector komen kijken. Een VCA-cursus bestaat uit onder meer een goede kennis opdoen van de veiligheidsvoorschriften, denk aan het dragen van helmen en veilige werkkleding, maar ook uit kennis van specifieke gevaarlijke stoffen, het oefenen met een noodplan en alle benodigde kennis om op zee veilig aan de slag te kunnen.

Voordelen van het offshore werken

Het werken in de offshore heeft veel voordelen te bieden. Zo zijn er tegenwoordig vacatures genoeg in de offshore industrie. Met name het feit dat duurzame energievoorziening steeds populairder wordt en een groei doormaakt, zorgt voor veel extra banen in de sector. Onaantrekkelijk is wel dat je veel en lang van huis bent, maar daartegenover staat een royale financiële vergoeding. De lonen liggen hoog, er is sprake van toeslagen voor het werken in avonden, ’s nachts en in de weekenden en er wordt gebruikt gemaakt van bonussen. Een ander voordeel is dat de platforms op zee vaak goed leefbaar zijn. Het zijn eigenlijk minidorpen waar het goed toeven is, met vaak goede faciliteiten. Denk hierbij aan complete restaurants (met veelal professionele, fulltime koks), een cateringsservice, sauna’s en zwembaden, maar ook aan sportscholen, een filmzaal, enzovoort. Op momenten dat je vrij bent, valt er offshore in elk geval genoeg te beleven. Verder beschikken alle moderne offshore platforms over goede gratis internetverbindingen.

Previous «
Next »