Alles wat je moet weten over btw

  • Flex
  • Comments Off
Alles wat je moet weten over btw

Btw staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde en is een belasting die je betaalt over de omzet. Het is een waarde die een ondernemer verplicht moet toevoegen aan een product of dienst. Anders gezegd: het verschil tussen de inkoopprijs plus onkosten en de verkoopprijs. Echter zijn er verschillende soorten btw, die niet allemaal even hoog zijn. Zo is het bekendste BTW tarief 21%, maar zijn er ook nog btw tarieven van 6%, 9% en 19%. De BTW berekenen zal dus niet altijd hetzelfde zijn. Hieronder lees je hoe het werkt.

Je moet btw rekenen maar mag die ook aftrekken

Tenzij een ondernemer daarvoor is vrijgesteld, moet hij of zij deze btw in rekening brengen over zijn verkopen en afdragen aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat de ondernemer de btw die hij zelf heeft betaald als voorbelasting mag aftrekken.

Dit gebeurt in elke schakel van de productieketen, van fabrikant naar groothandel naar winkel. Uiteindelijk is het de consument die het gehele btw-bedrag moet betalen.

Btw is een verbruiksbelasting

Eigenlijk is de btw dus een verbruiksbelasting. Consumenten, wat zowel particulieren als bedrijven kunnen zijn, kopen diensten of producten en moeten over het verbruik daarvan belasting betalen. De ondernemer is in feite degene die deze belasting int en afdraagt aan de Belastingdienst.

Btw-nummer aanvragen

Niet iedere ondernemer krijgt een btw-nummer toegekend. Dit hangt af van de soort onderneming die je hebt en de activiteiten die je uitvoert. Een natuurlijk persoon of eenmanszaak kreeg vroeger een btw-nummer dat bestaat uit de cijfers van het burgerservicenummer (het vroegere sofinummer) en de code Bo1.In 2020 is dit veranderd en nu hebben ook zzp’ers een eigen uniek btw-nummer.

Sommige diensten en goederen zijn vrijgesteld van btw

Bepaalde diensten en goederen zijn vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld journalisten, artsen en verzekeringsadviseurs mogen geen btw heffen en ook geen btw aftrekken over hun zakelijke aankopen. Gaat een journalist echter een marketing tekstschrijven, dan dient hij hier weer wel btw over te berekenen.

Eigen verantwoordelijkheid

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de btw die je betaalt. Als je bijvoorbeeld een adviseur inhuurt die vrijgesteld is van btw maar toch btw heft, zal de Belastingdienst deze btw niet aan de adviseur, maar aan jou terugvorderen. Zonde van het geld. Vraag bij twijfel over iemands status uitsluitsel bij de ‚Inspectie Omzetbelasting.’

Btw-plichtig

Zogenaamde niet-vrije beroepsbeoefenaars zijn btw-plichtig. Zij moeten btw berekenen over de goederen die ze hebben geleverd of de diensten die ze hebben verricht. Je vermeldt die btw op de factuur. Het voordeel is dat je de btw die jij zelf over je zakelijke aankopen betaalt, mag aftrekken van je omzet. Vraag bij zakelijke aankopen altijd om een btw-bon met het gespecificeerde btw-bedrag voor je administratie.

Zakelijk en privé door elkaar

Je kunt de btw over goederen en diensten die je alleen privé gebruikt niet aftrekken als voorbelasting. Gebruik je de goederen of diensten zowel privé als zakelijk, zoals een laptop of een telefoon, dan mag je alleen de btw aftrekken over het zakelijke gebruik.

Aangifte van btw per maand, kwartaal of jaar

Een vuistregel voor de aangifteperiode van de btw is: hoe hoger het af te dragen btw-bedrag, hoe vaker je aangifte moet doen. De Belastingdienst stelt daarbij het tijdvak voor je vast. In de regel zal dit een kwartaal zijn, maar als je regelmatig over die periode meer dan € 7000,- moet betalen, zal dat elke maand worden. Dit kan ook gebeuren als je iets te vaak te laat hebt betaald.

Previous «
Next »