Eigen bedrijf starten, welke ondernemingsvorm?

  • Flex
  • Comments Off
onderneming starten

Een van de allereerste keuzes die je moet maken als je een eigen bedrijf gaat starten, heeft betrekking op de ondernemersvorm. Er zijn grofweg drie keuzemogelijkheden die hiervoor in aanmerking komen: een eenmanszaak, een V.O.F. of een Besloten vennootschap. In dit artikel kun je ontdekken welke ondernemingsvorm het beste bij jou past als je een eigen bedrijf gaat starten.

Wat zijn de keuzemogelijkheden in ondernemingsvormen?

Een ondernemingsvorm is een juridische term die betrekking heeft op de constructie voor wat betreft de aansprakelijkheid voor de resultaten van het bedrijf, de fiscale aspecten die aan het ondernemerschap verbonden zijn en de manier waarop aan het economische verkeer deelgenomen wordt. Er zijn diverse keuzemogelijkheden in ondernemingsvormen waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen het runnen van een bedrijf in vorm van een natuurlijk persoon (in het geval van een eenmanszaak, een V.O.F. of commanditaire vennootschap) of als rechtspersoon als er gekozen wordt voor een B.V. of N.V.

De meest gekozen ondernemingsvormen bij de start van een bedrijf

De meeste ondernemers maken de keuze voor een eenmanszaak, een V.O.F. of een Besloten Vennootschap bij de start van een bedrijf. Hoewel het veranderen van ondernemingsvorm zeker mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een meewerkende partner, is het wel goed te weten dat een eigen bedrijf starten begint met een overwogen keuze maken. De verandering van ondernemersvorm heeft immers wel een aantal fiscale gevolgen. Daarnaast veranderen een aantal zaken met betrekking tot aansprakelijkheid en op financieel gebied. Laat je hierover dus goed informeren.

Verschil tussen een B.V., V.O.F. en eenmanszaak

Het belangrijkste verschil tussen een B.V., V.O.F. en eenmanszaak heeft betrekking op de aansprakelijkheid. Ondernemers die gekozen hebben voor een eenmanszaak of samen voor een Vennootschap Onder Firma, zijn volledig als persoon aansprakelijk voor de resultaten van het bedrijf. Dit is vooral van belang in geval van schulden. De aansprakelijkheid hiervoor heeft ook betrekking op je privé vermogen, een situatie die bij een B.V. niet kan voorkomen. Bij een besloten vennootschap wordt er strikt onderscheid gemaakt tussen zakelijk- en privé vermogen. Het bedrijf is immers een rechtspersoon en kan zelf verplichtingen aangaan. Door deze constructie kan de directeur/ grootaandeelhouder niet privé aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden. 

Verschil in structuur tussen een B.V. en een eenmanszaak

Zoals aangegeven wordt de ondernemer met een eenmanszaak gezien als eigenaar van een bedrijf. Dit is anders bij een B.V. waarbij de aandelen van een onderneming worden verdeeld onder een besloten groep aandeelhouders. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Bij kleinere bedrijven komt het vaak voor dat de ondernemer alle aandelen in het bezit heeft en zelf voor de volle 100% eigenaar is. Deze persoon wordt dan directeur/ grootaandeelhouder (Dga) genoemd. 

Oprichten van een B.V.

Het oprichten van een B.V. wordt verzorgd door een notaris die hiervoor een oprichtingsakte zal formuleren. Hierin wordt vastgelegd wie de eigenaars zijn van de aandelen van de B.V. en wat de doelstelling is van de organisatie. Tevens zal het bedrijf moeten worden ingeschreven in de handelsregisters van de kamer van koophandel. Voor veel mensen is dit een ingewikkeld (en tijdrovend) traject. Als je een B.V. wilt oprichten kun je ook gebruik maken van de diensten van Firm24. Deze organisatie ontzorgt je volledig gedurende dit traject en biedt ook nog eens een laagste prijsgarantie met betrekking tot de kosten voor de notaris, begeleiding van ervaren fiscalisten en het verkrijgen van een uittreksel KvK. Dit zijn voordelen die veel starters aanspreken.

Previous «
Next »