• Homepage
  • >
  • personeel
  • >
  • Een overzicht van de laatste Corona regelingen voor ondernemers

Een overzicht van de laatste Corona regelingen voor ondernemers

  • Rogier
  • Comments Off
corona regeling voor ondernemers

Veel ondernemers zijn ongelofelijk hard getroffen door de Corona crisis. Uiteraard zijn er ook sectoren die juist groeiden door al het thuiswerken en het sluiten van de niet-essentiële winkels, maar over het algemeen zagen ondernemers hun reserves slinken, of zelfs hun bedrijf over de kop gaan. Als antwoord hierop heeft de overheid dit jaar 3 noodsteun pakketten uitgegeven, met de laatste die op 1 oktober in ging. Echter hebben vorige week de meeste winkel hun deuren moeten sluiten, waardoor er snel nieuwe maatregelen nodig zijn. Eerder schreven we al over de maatregelen waar je als ondernemer recht op had in het begin van deze crisis, hieronder lees je alles over de nieuwe steun. 

De NOW3

Op 1 oktober van dit jaar ging de zogenaamde NOW3 in, die wat verschillen heeft ten opzichte van zijn voorganger. Zo zijn werkgevers verplicht om werknemers die ze om bedrijfseconomische redenen ontslaan, te helpen in hun zoektocht naar ander werk. Doen ze dat niet, dan worden ze 5% op hun NOW-uitkering gekort. Wat echter nog steeds onduidelijk is, is wanneer een ondernemer genoeg hierin heeft geholpen. Met daarnaast genoeg andere zaken die gecontroleerd dienen te worden, is het maar de vraag, hoe strikt een ondernemer zich hier aan moet houden.

corona regeling ondernemers

Vanaf januari 30% omzetverlies nodig in plaats van 20%

Vanaf januari 2021 stijgt de minimale omzetdaling die nodig is om in aanmerking te komen voor de NOW3. Van oktober tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies hier namelijk aanspraak op maken. Vanaf januari 2021 moet je echter minimaal 30% minder omzet draaien om deze NOW3 regeling te mogen ontvangen.

Vergoeden van de loonsom

In het vorige steunpakket, de NOW2, werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat echter omlaag naar 80%. Vanaf volgend jaar, wat al bijna is, wordt dit nog verder terug geschroefd: in januari 2021 gaat dit percentage naar 70% en vanaf april 2021 zelfs naar 60%. Daar staat tegenover dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je daarbij subsidie moet inleveren. Deze regeling valt hopelijk voor de meeste ondernemers gunstiger uit.

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) was er voor ondernemers in sectoren die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen, zoals de horeca en export. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en waren tot en met 26 juni 2020 met terugwerkende kracht aan te vragen.

corona regeling

Voor een specifieke groep ondernemers

Via deze zogenaamde TOGS kon een specifieke groep ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen blijven betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Bedrijven kwamen in aanmerking als ze aan de voorwaarden voldeden én (per 29 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming overeenkwam met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Vooral kappers en ondernemers in de horeca maakten gebruik van de regeling. Bijna een kwart van de TOGS-uitkeringen ging naar dit type bedrijven.

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten

Nu is er in de plaats van de TOGS regeling, de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekomen. Deze is bedoeld voor mkb-bedrijven die meer dan 30% omzetverlies hebben geleden tijdens de corona crisis. Ook hier moeten bedrijven op de lijst met vastgestelde SBI’s staan. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (met uitzondering van de loonkosten) te betalen.

Eisen voor de TVL regeling

Om aanspraak te maken op bovengenoemde TVL regeling, moeten bedrijven voor 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister én een fysiek vestigingsadres hebben. Binnen deze nieuwe TVL is het maximale bedrag verhoogd naar 90.000 euro en is het minimumbedrag 750 euro geworden. De regeling is verruimd zodat bedrijven in de horeca en evenementenbranche extra compensatie ontvangen.

ondernemings regelingen

Geen beperking van SBI-codes

In het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle mkb bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, alleen holdings en krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd. In het 2e kwartaal van 2021 geldt de beperking van SBI-codes wel, dus zorg dat je dit op tijd aanvraagt!

Steun voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

De COL-regeling die in het leven is geroepen voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit noodpakket 1 is verlengd na 1 juni, werd per 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft echter op 27 oktober bekendgemaakt dat regeling opnieuw wordt opengesteld, en wel  tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers – zonder kredietrelatie bij een bank – kunnen nu opnieuw een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij een van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoert. Het kabinet stelde hier in het eerste steunpakket 100 miljoen euro voor beschikbaar en nog eens 200 miljoen in het tweede steunpakket. De voorwaarden en de hoogte van het budget in het derde steunpakket zijn nog niet bekend.

Previous «
Next »