Een overzicht met Corona regelingen voor de ondernemer

  • Flex
  • Comments Off
corona regelingen voor ondernemers

De maatregelen die zijn getroffen om de spreiding van het Corona virus te stoppen, hebben grote economische impact op bedrijven, ondernemers en zzp’ers. En het kabinet kwam al vrij snel met een pakket regelingen om hen te ondersteunen tijdens deze crisis. Zo kon je als ondernemer al snel inkomensondersteuning krijgen, of een tegemoetkoming in je loonkosten, en werd het makkelijker om een krediet te krijgen.

Gedurende de coronacrisis zijn hier echter nieuwe regelingen aan toegevoegd en is er voor elke sector apart bekeken hoeveel, en wat voor, steun er kan worden gegeven. Daarnaast zijn er ook nog andere noodfondsen ontstaan en is het soms moeilijk om helder te krijgen wat voor hulp je als ondernemer kunt krijgen.  Eerder gingen wij al in op de nieuwe manier van werken die deze crisis van ons eist, hier hebben wij een overzicht van welke financiële hulp er voor de ondernemer is:

steun voor ondernemers tijdens corona

NOW: bedoeld voor ondersteuning in de loonkosten

De overheid wil met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorkomen dat werknemers hun inkomen en baan verliezen. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden en structureel omzetverlies leiden door de coronacrisis kunnen hier aanspraak op maken. Ze krijgen dan een tegemoetkoming (afhankelijk van de sector) in de loonkosten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, en daarom vallen ook uitzendkrachten, oproep personeel en payrollmedewerkers onder deze regeling.

Ondernemers met personeel, die minimaal 20% minder omzet hebben over een periode van 3 maanden, komen hiervoor in aanmerking. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV, werkgevers ontvangen van hen na goedkeuring een voorschot in 3 termijnen.

financiele steun ondernemers corona

TOZO: leningen en inkomensondersteuning voor zelfstandigen voor levensonderhoud

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is er om inkomensondersteuning te bieden aan zelfstandigen, inclusief ZZP-ers, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze uitkering van maximaal €1500 netto per maand vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Je totale inkomen moet wel tot onder het bijstandsniveau zijn gekomen door de coronacrisis om hiervoor in aanmerking te komen. Daarnaast kunnen AOW’ers met een eigen bedrijf een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wanneer je niet in Nederland woont, maar in een ander EU-land, Zwitserland, Liechtenstein, Ijsland of Noorwegen, maar je bedrijf wel gevestigd is in Nederland en hier je sociale premies betaald, kun je ook een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze aanvraag moet je doen bij de gemeente Maastricht.

Als je bedrijf niet in Nederland, maar in een ander EU-land, Zwitserland, Liechtenstein, Ijsland of Noorwegen is gevestigd en jij woont in Nederland, kun je inkomensondersteuning aanvragen. Je kunt een digitaal aanvraagformulier hiervoor vinden op de website van je woongemeente.

TOGS: gift voor MKB-bedrijven met en zonder personeel

De beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is er voor alle MKB-bedrijven die schade leiden door noodgedwongen sluiting, het negatieve reisadvies en/of de inperking van bijeenkomsten. Zij kunnen een eenmalige gift ontvangen van €4000, belastingvrij en te besteden naar eigen inzicht.

Je kunt de aanvraag online hier indienen bij het RVO, binnen 3 weken wordt deze beoordeeld.

KKC: relatief klein krediet

De Kleine Kredieten Corona (KKC) garantieregeling maakt het makkelijker om een krediet te krijgen. Dit komt doordat het om relatief kleine kredieten gaat waar de staat garant voor staat. Hierdoor is het risico voor banken en andere kredietverstrekkers om geld uit te lenen kleiner.

Het komt erop neer dat de overheid voor 95% garant staat voor leningen tussen de €10.000 en €50.000 en de rest van het risico bij de financierder ligt. 

Meer over de voorwaarden voor de aanvraag vind je hier.

Websites ter ondersteuning

Daarnaast zijn er een groot aantal fondsen en initiatieven vanuit de belastingdienst, de douane, de Kamer van Koophandel en tal van andere instanties om ondernemers te helpen in deze bizarre tijd. We hebben hier de belangrijkste op een rijtje gezet, maar kijk ook op de websites van andere overheidsinstanties waar je eventueel mee te maken hebt:

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen, maar de meeste van deze aanvragen kun je makkelijk zelf regelen en kosten geen geld.

Previous «
Next »