Belangrijke veranderingen per 1 juli voor ondernemers

  • Flex
  • Comments Off
veranderingen voor ondernemers per 1 juli

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2021 te maken met veranderende en nieuwe wetten en regels. Zo zijn ongevraagde verkooptelefoontjes straks verboden. Ook de wettelijke regels voor bestuurders en toezichthouders zullen gaan veranderen en eHerkenning wordt nog veiliger. Wat er allemaal gaat veranderen, en wat dit inhoudt, lees je hieronder.

De aansprakelijkheid bij een coöperatie, vereniging of stichting verandert

De wettelijk regels die over de taken, het stemrecht en de aansprakelijkheid voor jou en de andere bestuurders en toezichthouders bij een coöperatie, vereniging of stichting gaan, zullen veranderen. Voor alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels. Deze worden dan gelijk getrokken met de huidige regels voor een BV of NV. Indien bestuurders of toezichthouders zich niet aan de regels houden kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Let goed op, want door deze wetswijziging zul je misschien de statuten van jouw bedrijf wellicht moeten aanpassen. Geen stress, want dit kan tot 1 juli 2026. Ook al zijn je statuten nog niet gewijzigd, moet je uiteraard toch voldoen aan de nieuwe regels.

Ongevraagde verkooptelefoontjes worden verboden en nummerherkenning verplicht

Ongevraagde verkooptelefoontjes zijn vanaf 1 juli helemaal verboden. Maakt jouw bedrijf gebruik van sales- en marketingmedewerkers die dit via telemarketing doen? Let dan goed op, want telefonisch producten en diensten verkopen aan natuurlijke personen mag vanaf 1 juli alleen nog maar met toestemming. Bijvoorbeeld door contactgegevens te vragen wanneer een potentiële klant zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Hierbij moet je duidelijk vermelden dat het telefoonnummer gebruikt gaat worden voor telemarketing. 

Als je een potentiële klant mag bellen voor een telefoongesprek dan mag dat alleen nog maar met nummerherkenning, dit is straks verplicht. Bedrijven met rechtspersoonlijkheid mogen wél direct benaderd worden, mits nummerherkenning aanstaat. Bestaande klanten mag je voor een bepaalde periode zonder toestemming bellen. Hiervoor is nog geen wettelijke termijn bepaald.

Per 1 juli 2021 gaat het minimumloon omhoog

Heb je personeel in dienst? Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon stijgt op 1 juli 2021. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 juli 2021:

€ 78,51 per dag

€ 392,55 per week

€ 1.701,80 per maand

Het juiste BTW tarief voor handel met andere landen

Beschik je over een webshop en denk je erover om producten over de grens te gaan verkopen? Let er dan op dat je het juiste btw-tarief berekent. Als je totaalbedrag aan buitenlandse verkopen in EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je dan namelijk de Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Randvoorwaarden hiervoor zijn wel dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt. Vanaf het moment dat je omzet boven de 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Daarnaast ben je vanaf 1 juli bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven vrijgesteld van invoerrechten. Heb jij een verkoopplatform en faciliteer jij de bestellingen en betalingen? Dan word jij verantwoordelijk voor de btw-afdracht.

Betrouwbaarheidsniveau EH1 van eHerkenning stopt

Het betrouwbaarheidsniveau EH1 stopt. eHerkenning is de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Wanneer je als ondernemer zaken regelt met een overheidsorganisatie, bijvoorbeeld een gemeente of de Belastingdienst, is inloggen eHerkenning vereist, dat maakt het inloggen namelijk een stuk veiliger. Hierdoor weten organisaties zeker wie je bent. Daarnaast geeft het jou extra zekerheid dat de site waar je inlogt betrouwbaar en veilig is. Vanwege strengere eisen wordt het laagste betrouwbaarheidsniveau van het inlogsysteem, EH1, stopgezet. Maak jij gebruik van EH1? Dan moet je dit aanpassen. 

 De verkoop van wegwerp plastic wordt verboden

Ben jij producent of importeur van plastic wegwerpproducten? Vanaf 3 juli mag je een groot aantal van deze plastic producten niet meer op de markt brengen. Heb je een winkel, groothandel of horecabedrijf en maak je gebruik van wegwerp plastic? Dan mag je de oude voorraad opmaken, maar zodra de voorraad op is moet je op zoek naar alternatieven. Dit kunnen bijvoorbeeld disposables van hout, bamboe of karton zijn.

Pakket aan maatregelen

Ook wegwerpproducten die gedeeltelijk gemaakt zijn van plastic of bioplastic zijn verboden. Met de nieuwe SUP-richtlijn (Single Use Plastics) wil de Europese Unie de plastic soep in zee verminderen. De regels die per 3 juli ingaan vormen een onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de komende jaren in werking treedt. De ingangsdatum hiervan is nog niet definitief. Inwerkingtreding van deze (wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Previous «
Next »