• Homepage
  • >
  • werkplek
  • >
  • Brandpreventie: je bedrijf brandveilig in een aantal stappen

Brandpreventie: je bedrijf brandveilig in een aantal stappen

  • Flex
  • Comments Off

Als je een eigen bedrijf hebt, heb je veel aan je hoofd. Je moet omzet draaien, mensen aansturen, klanten tevreden houden, problemen oplossen et cetera. Er zijn van die onderwerpen, thema’s en to-do’s die er dan wel eens bij inschieten, maar eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Op een gewone dag denk je er niet aan, maar je zal er echt een keer tijd voor vrij moeten maken. Eén voorbeeld is veiligheid. Je moet er toch niet aan denken dat jij maatregelen voor je uitschuift, en er brand ontstaat in jouw bedrijf terwijl er mensen binnen zijn.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit van 2012 is vastgelegd aan welke strenge eisen gebouwen en bedrijfspanden moeten voldoen. Ook voor het gebruiken van een bedrijfspand zijn diverse veiligheidsregels vastgelegd. Doel hiervan is het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties. Hier moet je je dus simpelweg aan houden.

Brandveilig gebruik

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen in dat Bouwbesluit, die we graag even noemen. Het gaat dan om het gebruiken van brandgevaarlijke stoffen, rookbeleid en open vuur, de toegang tot rook- en brandwerende deuren, de inrichting van ruimtes en vluchtroutes. Zo moet een bedrijfspand dusdanig zijn ingericht dat vluchtroutes vrij toegankelijk zijn. Als iemand heeft bedacht daar dozen neer te zetten of een vluchtroute zelfs te gebruiken als opslag, moet je diegene daar dan ook direct op aanspreken. Loop daarom regelmatig een rondje door jouw bedrijf. Daarmee toon je ook nog eens je betrokkenheid bij je werknemers. Twee vliegen in één klap dus.

Brandveiligheidsinstallatie

Mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan is snel handelen essentieel. Uiteraard staat de veiligheid van mensen daarbij voorop. Hoe groter jouw bedrijf en hoe hoger de waarde van inboedel en voorraad, des te verstandiger is een systeem dat brand vertraagt en daarmee de schade beperkt. Een brandmeldinstallatie is sowieso verplicht!

Persoonlijke brandbeveiliging

Nog verstandiger is het om een brandwacht in te schakelen. Een gediplomeerde brandwacht voldoet aan de wettelijke eisen van de overheid en waarborgt de veiligheid en het continueren van de bedrijfsprocessen. Zijn inzet gaat daarmee een stuk verder dan de standaard brandbeveiliging.

Ontruimingsplan

We hadden ’t al even over de vluchtroute. Het is echter ook verplicht om een ontruimingsplan op te stellen. Hierin beschrijf je o.a. de jaarlijkse oefening, ook een verplicht onderdeel. Elke werknemer (ook die nieuwe) moet immers op de hoogte zijn wat van hem wordt verwacht bij een noodsituatie als brand. Er wordt wel eens lacherig gedaan over deze oefeningen. Maar het is echt noodzaak dat bij een calamiteit iedereen binnen een paar minuten buiten staat, én op de juiste plek.

Previous «
Next »