Compensatieregeling ZEZ voor zzp’ers

  • Flex
  • Comments Off
zez

ZEZ voor vrouwelijke zelfstandigen

Voor zwangere vrouwelijke zelfstandigen bestaat de Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ). Waar werknemers al langer recht op betaald verlof voor zwangerschap en bevalling hadden, bestond er voor zwangere zelfstandigen lange tijd geen wettelijke regeling. Hier kwam verandering in met de invoering van de ZEZ voor vrouwelijke zelfstandigen in 2008. Vrouwen die in het jaar voor de geboorte van hun kindje als zelfstandige werkten komen in aanmerking voor deze uitkering voor zwangere vrouwen. Ook meewerkende echtgenotes in de onderneming kunnen in aanmerking komen voor de ZEZ.

Uitkering voor zwangere vrouwen

De hoogte van de ZEZ bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het minimumloon. Het beste kan de uitkering uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum worden aangevraagd. De uitkering kan naar keuze ingaan tussen de 4 en de 6 weken voor de uitgerekende bevaldatum. De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Na de bevalling is er nog recht op minimaal 10 weken betaald verlof. De 10 weken gaan in na de bevallingsdatum: als de bevalling later was dan de uitgerekende datum, wordt de ZEZ automatisch verlengd. De ZEZ duurt op deze manier dus altijd minimaal 16 weken. Voor zwangerschappen van tweelingen en meerlingen geldt een eerdere ingangsdatum van het verlof. Het verlof kan verlengd worden als het kindje na de bevalling voor een langere periode in het ziekenhuis opgenomen moet worden.

Wat is de compensatieregeling ZEZ

Voor vrouwen die in de periode van 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 als zelfstandig ondernemer werkten is een compensatieregeling in het leven geroepen. Wat is de compensatieregeling ZEZ? In oktober 2017 is besloten dat er voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en die dus nog geen gebruik hebben kunnen maken van de ZEZ, een compensatieregeling ZEZ voor zzp’ers komt. Het gaat hier om een vergoeding van ongeveer € 5.600 bruto. Vrouwen die menen aanspraak te kunnen maken op deze compensatie moeten deze in 2018 aanvragen: de formulieren komen per 15 mei 2018 beschikbaar op UWV.nl. Let er op dat de aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018: aanvragen na die datum worden niet meer in behandeling genomen. Precieze informatie over de voorwaarden voor de compensatieregeling ZEZ voor zzp’ers komt medio mei beschikbaar op de website van het UWV.

Previous «
Next »