Wat is cashflow en waarom is het belangrijk?

  • Rogier
  • Comments Off
wat is cashflow

Om uw onderneming goed te kunnen runnen heb je voldoende cashflow nodig. Deze uitspraak hoor je vaak in gesprekken met boekhouders, economen en bedrijfsleiders. Maar wat is cashflow? Waarom is cashflow belangrijk? En hoe kun je je kasstroom beheren zodat je niet in problemen komt? Het is de moeite zeker waard om hier eens dieper op in te gaan. Wij zochten voor jou één en ander op over het fenomeen cashflow. 

Cashflow: wat is het?

Volgens wiki is cashflow: ‘een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project.’ Met andere woorden: het is het verschil met wat er aan geld binnenkomt en buiten gaat? Neen, zo eenvoudig is het niet. Cash flow gaat vooral om het geld waarmee je kunt werken. Geld dat binnenkomt, komt bijvoorbeeld uit verkoop van goederen of diensten. Of je hebt bijvoorbeeld een deel van je vastgoed verkocht. Geld dat buiten gaat, gaat bijvoorbeeld naar de aankoop van goederen of diensten, investeringen in meubilair of het betalen van lonen. 

Het belang van cashflow

Wat is cashflow en waarom is cashflow belangrijk? Cashflow kan als de olie van een bedrijf beschouwd worden. Een positieve cashflow houdt het bedrijf gezond, bij negatieve cashflow duiken problemen op. Vergelijk het eenvoudig met je privé huishoudgeld. Als er meer geld buiten gaat dan dat er binnenkomt, ziet het er niet zo goed uit. Het tegengestelde is wel heel positief. Met je beschikbare geld moet je als bedrijfsleider je leveranciers, je lonen en je vaste kosten kunnen betalen. Als er niet voldoende geld binnen stroomt, komen deze schuldeisers aan je deur kloppen en betaal je vaak hoge interesten. Als dit zich voor een lange tijd doorzet, kan een faillissement volgen. Beter vermijden dan genezen, is hier de boodschap. 

Het beheer van je cashflow

Je kasstroom beheren heb je in veel gevallen zelf in de hand. Denk hierbij terug aan je privé geldbeugel. Er zijn een aantal zaken waaraan je je als bedrijf kunt houden om je cashflow te verbeteren: 

  • Zorg dat je klanten op tijd betalen. Stuur herinneringen en reken interesten aan.
  • Zorg dat jij op tijd (maar zeker niet te vroeg) je leveranciers en banken betaalt. Vermijd zelf hoge interesten.
  • Hou je aan prioriteiten-lijstjes bij je aankoop. Denk bij elke uitgave aan de noodzaak.
  • Maak van je bank je vriend. Hou ze op de hoogte van je financiële toestand. Zorg ervoor dat je de meest gunstige leningen krijgt en negocieer over aflossingen van leningen, eventueel over uitzonderlijke afbetalingsplannen.
Previous «
Next »