Arbo regelgeving geldt ook voor thuiswerkend personeel

  • Flex
  • Comments Off

Arbo en thuiswerken

Arbo regelgeving voor thuiswerkers

Veel mensen staan er niet bij stil maar het is belangrijk om te weten dat er ook arbo regels voor thuiswerkers bestaan. Je werkgever is verplicht eventuele risico’s die je loopt tijdens het uitvoeren van je werk met je te bespreken. De arbo regelgeving voor thuiswerkend personeel zit wat soepeler in elkaar dan de regelgeving die geldt op de werkplek van je werkgever. Dan wil niet zeggen dat deze regels minder belangrijk zijn dan de regels die gelden in een bedrijfspand zelf. De arbo regels voor thuiswerkers zijn even belangrijk en serieus te nemen als die voor mensen die buitenshuis werken.

Arbo regelgeving voor thuiswerkend personeel

En goede en veilige werkplek is een noodzakelijk iets, ook als je thuis werkt. Beschik je hier in je thuissituatie niet over? Je werkgever dient er dan voor te zorgen dat je deze tot je beschikking krijgt. Indien gewenst mag je werkgever (laten) controleren of de werkplek geschikt is en of deze eventueel aangepast moet worden. Het gebruik van eventuele apparaten dient zorgvuldig te geschieden. Je dient, indien gewenst, goede uitleg te krijgen over het juiste gebruik hiervan. Ook het nemen van een pauze is iets waar je recht op hebt. Hierover kunnen (schriftelijke) afspraken gemaakt worden.

Maak afspraken!

Maak je gebruik van bijvoorbeeld een computer of telefoon? Maak afspraken over het onderhoud en eventuele reparaties hiervan. Laat dit zwart op wit zetten zodat je altijd iets hebt om op terug te vallen. De arbo regelgeving voor thuiswerkers is zeker iets om je goed in te verdiepen als je overweegt om thuis te gaan werken. Door het maken van schriftelijke afspraken sta je sterker dan door het maken van mondelinge afspraken. Het bespreken van elkaars verwachtingen kan ook nooit kwaad. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Previous «
Next »