De opmars van barter deals

  • Flex
  • Comments Off
barterdeal

Juist omdat cash meer en meer schaars lijkt te worden anno 2018, beleeft de barter deal een opmars. Het sluiten van een barter deal is het uitwisselen van een product of dienst met gesloten beurzen.

Offertes

Zo gemakkelijk als het lijkt is goed barteren niet. Je moet zeker de financiële zaken goed in orde hebben. Zo is het een misvatting te denken dat een bedrijf dat afstevent op een faillissement het gebrek aan geld kan compenseren door het sluiten van barter deals om zo het hoofd boven water te houden. Als er sprake wil zijn van een goede barter deal, dan dienen beide partijen de financiën goed in orde te hebben en moet er sprake van een vertrouwensband zijn. Ook erg belangrijk is dat er een zo precies mogelijke inschatting wordt gemaakt van de mate van werk dat ‘geruild’ wordt. Hoe? Het meest handig is door gewoon een offerte te maken van het werk dat verricht moet worden. Mocht blijken dat er dan wel erg veel verschil bestaat, dan kan een van beide partijen een deel bijbetalen.

Barter deals verwerken in je administratie

Barter deals opnemen in je administratie, hoe gaat dat dan? Ook het opnemen van barter deals in je administratie is inderdaad van groot belang. Dit kun je doen door elkaar gewoon facturen te sturen. Zo wordt helder hoeveel jij voor de andere partij (en andersom) doet. Ook kun je zo waarde toekennen aan een barter deal en die waarde kan in de administratie opgenomen worden waardoor barter deals in je administratie opgenomen kunnen worden. Mocht er sprake zijn van verschil en zal een van de partijen bij moeten betalen of een extra dienst aan moeten bieden, dan dient uiteraard ook dit in de administratie opgenomen te worden. Bedrijven die vaak barter deals sluiten kunnen zich ook aansluiten bij een barterbank. Er wordt dan gewerkt met trade euro’s, euro’s die alleen binnen de groep bedrijven die bij de barterbank is aangesloten besteed kunnen worden. De barterbank heeft moderne software die alle transacties zelfstandig administreert.

Previous «
Next »