De voordelen van een kredietverzekering op een rijtje

  • Flex
  • Comments Off
voordelen van een kredietverzekering

Een kredietverzekering sluit je af om je bedrijf te beschermen tegen het risico dat een afnemer de door jou geleverde goederen en diensten niet kan betalen. Dit kan voorkomen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt. In het ergste geval komt er geen betaling meer en heb jij wel de goederen of diensten geleverd, en dus kosten gemaakt. Om dit risico te dekken kun je dus een kredietverzekering afsluiten bij bijvoorbeeld een bedrijf als Euler Hermes. Een kredietverzekering zorgt voor een financiële zekerheid, een optimale cashflow en waarborgt daarmee een gezond bedrijf.

Wat zijn crediteuren nu precies?

Verleent jouw bedrijf diensten of verkoop je goederen, dan heb je te maken met debiteuren. De debiteuren betekenis is dat dit alle partijen zijn aan wie je goederen of diensten levert en aan wie je dus een factuur stuurt. Zo’n openstaande factuur brengt automatisch een risico met zich mee, omdat de debiteur iets kan overkomen, waardoor die factuur niet meer betaald kan worden. Om dit risico uit te sluiten, kun je dus een kredietverzekering nemen.

Bij het afsluiten wordt je debiteurenbestand onder de loep genomen

Als je een dergelijke verzekering gaat afsluiten zal de verzekeringsmaatschappij de kredietwaardigheid van zowel je bestaande- als nieuwe klanten gaan controleren. Daarbij kan de kredietwaardigheidscheck compleet worden gericht op debiteuren die kredietwaardig zijn. De tweede stap bij het afsluiten van een kredietverzekering is het incasso stelsel, welke onder de dekking van de polis valt. Zowel het bedrijf als de kredietverzekeraars hebben er baat bij dat er voorspoedig wordt betaald. De derde stap is de complete dekking van risico’s die een kredietverzekering biedt. 

Het risico van het niet betalen van een factuur wordt ingedamd

Onder een kredietverzekering vallen verschillende zaken. De belangrijkste reden voor het afsluiten van een kredietverzekering is dus om je als bedrijf in te dekken tegen niet-betalingen van debiteuren. Bij eventuele problemen worden dan de openstaande facturen conform de polisvoorwaarden door de kredietverzekering uitgekeerd. 

Banken zullen makkelijker kredieten verstrekken

Een dergelijke verzekering zorgt voor een toename van je financieringsmogelijkheden.  Als de kans op non-betalingen weggenomen worden, zullen banken namelijk eerder bereid zijn krediet te verstrekken, simpelweg doordat het risico beperkt wordt. Zo kun je dus stabieler ondernemen en zijn er betere mogelijkheden tot groei in de toekomst.

Een kredietverzekering zorgt ervoor dat de financiële stroom beter verloopt

Ook de financiële stroom binnen je bedrijf zal verbeteren. De gemiddelde duur dat jouw debiteuren hun facturen betalen, zal door het professionele incasso stelsel afnemen. Doordat de uitstaande facturen eerder worden betaald kan de financiële stroom (cashflow) worden geoptimaliseerd, waardoor het liquiditeitsvoordeel verhoogd wordt en er dus makkelijker investeringen kunnen worden gedaan. Nieuwe debiteuren worden in een vroeg stadium op hun kredietwaardigheid getoetst, waardoor het bedrijf zich compleet kan richten op kredietwaardige debiteuren. Met deze up-to-date informatie kan het bedrijf een onderbouwde prognose maken voor een veilige omzetgroei.

Betere relatie met je crediteuren

Met een kredietverzekering kan het betaalbeleid worden versoepeld als de debiteuren kredietwaardig worden verklaard. Dit verbetert niet alleen een duurzame klantrelatie, maar creëert ook een concurrentievoordeel. Alsook wordt door het verlagen van het DSO (Days Sales Outstanding) het liquiditeitsvoordeel verhoogd, waardoor het werkkapitaal verbeterd wordt en als gevolg het concurrentievoordeel verhoogd wordt.

Bij een dergelijke verzekering kun je er ook voor kiezen om het gehele incassoproces onder de polisdekking te laten vallen. Overbodige incassokosten, die normaliter ten sprake komen om de cashflow gezond te houden, worden met een kredietverzekering uitgesloten.

Previous «
Next »