Fieldlab Experimenten om Nederland langzaam weer open te kunnen gooien

  • Rogier
  • Comments Off
fieldlab amsterdam

Om het gedrag van publiek te onderzoeken, werden de afgelopen tijd veel test evenementen georganiseerd. Dit zijn de zogenaamde ‘fieldlabs’ en ‚pilots.’ Tijdens fieldlabs bestuderen onderzoekers het gedrag van bezoekers en kijken ze tegelijkertijd hoe je op een veilige manier grote groepen mensen bij elkaar kunt brengen. Met de pilots wordt vooral gekeken naar de test bereidheid van bezoekers en naar de test-infrastructuur. De resultaten moeten inzicht geven in hoe ondernemers weer veilig en verantwoord evenementen en activiteiten kunnen organiseren. De eerste resultaten uit dit onderzoek zijn erg veelbelovend. Wat betekent dit voor ondernemers?

Verzamelen van data

Na 3 maanden heeft men naar eigen zeggen door die fieldlabs veel data verzameld om het organiseren van verschillende soorten evenementen weer mogelijk te maken. De resultaten laten zien dat met een specifieke set van maatregelen, denk daarbij aan een sneltest, veel evenementen met een bezetting van 50 tot 75% binnenkort weer door kunnen gaan.

fieldlab voorbereiden

Waar hangt het heropenen van de samenleving vanaf?

Voorafgaand aan deze experiment evenementen ging men ervan uit dat het doorgaan van festivals en culturele evenementen afhangt van het effect van de corona maatregelen in de maatschappij, het aantal besmettingen, het aantal vaccinaties dat is gezet en de mogelijkheden rondom inzet van toegangstoetsen tot bepaalde evenementen of activiteiten.

De daarop volgende fieldlabs en pilots gingen uit van 4 verschillende initiatieven:

– Fieldlab Evenementen
– Fieldlab Cafés
– Proefreizen
– Pilot Testen voor Toegang

Aan deze afzonderlijke fieldlabs en pilots zijn verschillende onderzoeksdoelen en gedragsregels voor bezoekers verbonden, die we hieronder één voor één met je bespreken.

fieldlab festival

Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen zijn zogenaamde ‘gecontroleerde gedragsexperimenten’ om te onderzoeken of er veilig en verantwoord meer publiek kan zijn bij evenementen tijdens een pandemie. In de zomer van 2020 bleek namelijk dat er onvoldoende wetenschappelijke data was voor een goed beeld van de risico’s bij het organiseren van evenementen. Daarom heeft de evenementensector samen met de wetenschap en het kabinet dit onderzoeksprogramma opgezet.

Verschillende bubbels tijdens een evenement

Tijdens dergelijke fieldlabs wordt het gedrag van publiek in verschillende ‘bubbels’ bekeken. Een bubbel bestaat uit een groep mensen met dezelfde regels die niet in aanraking komt met andere groepen. Denk aan een groep met en een groep zonder mondkapjes, mensen die wel of juist niet een pauzedrankje mogen halen, bezoekers die op anderhalve meter van elkaar zitten of juist niet. Je kunt bijvoorbeeld meten of mensen een mondkapje echt ophouden, hoe mensen zich in de pauze bewegen en in hoeverre zij afstand bewaren.

corona test

Verschillende proef evenementen

Afgelopen februari begon de eerste fase van de fieldlab-evenementen met een zakelijk seminar en een theatervoorstelling, waarbij tijdens beide proeven 500 bezoekers waren toegestaan. Bij de voetbalwedstrijden, concerten en festivals waren telkens 1.500 bezoekers aanwezig. Momenteel loopt de tweede fase. Hierbij worden evenementen georganiseerd waarbij maximaal 10.000 bezoekers welkom zijn met een negatief testbewijs. Ook na afloop van het evenement, 5 dagen later, wordt bezoekers gevraagd een test te doen.

De Fieldlab Cafés

Medio april deden 5 cafés uit Utrecht mee aan de zogenaamde Fieldlab cafés. Doel hierbij was om te onderzoeken hoe gasten en café personeel zich houden aan de corona maatregelen. Zo werd de hoeveelheid toegevoerde verse lucht in de cafés gecontroleerd. Ook bestudeerde men de onderlinge contactmomenten tussen gasten en personeel: hoe lang was er contact, op welke afstand en met hoeveel verschillende personen?

Vanwege de veiligheid, bereikbaarheid en praktische uitvoerbaarheid is Fieldlab Cafés uitgevoerd in slechts 1 stad. De brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en Horeca Alliantie hebben samen met de gemeente Utrecht en GGD Utrecht de deelnemende cafés uitgekozen. Het onderzoek was eenmalig en is inmiddels afgerond. Over enkele weken wordt het rapport hiervan naar buiten gebracht.

fieldlab terras

Proefreizen

In samenwerking met de reis- en vervoersbranche organiseert de overheid proefreizen, waarbij de vakantiegangers bepaalde dingen wel en andere niet mogen. Gedragsonderzoekers brengen zo in kaart hoe Nederlanders zich op vakantie bewegen en of ze zich aan de basisregels houden. Afgelopen april was de eerste proefreis naar Rhodos. 189 deelnemers verbleven daar in een resort. De tweede reis is nog in ontwikkeling en heeft als bestemming Gran Canaria. Deelnemers moesten zich tijdens de reis aan alle corona regels houden. Ook moesten ze maximaal 72 uur voorafgaand aan de reis een corona test doen en 4 uur voor het boarden een negatieve sneltest laten zien. Voor de terugreis houden ze zich aan de quarantainemaatregelen die gelden voor reizigers uit risicogebieden.

Pilottesten voor Toegang

In aanvulling op de meer wetenschappelijk ingestoken fieldlabs zijn in april circa 450 pilots onder de naam Testen voor Toegang  georganiseerd door heel Nederland. Bezoekers vanaf 12 jaar krijgen met een negatief corona testbewijs toegang tot bijvoorbeeld sport- en jeugdactiviteiten, casino’s en speelhallen, avonturen- en attractieparken, musea, etc. Kinderen onder de 12 jaar hoeven zich niet te laten testen. Tijdens het bezoek moet iedereen zich aan de corona regels houden. Dat is anders dan bij fieldlabs waar soms voor bepaalde groepen deelnemers geen of niet alle corona maatregelen gelden.

fieldlab efteling

Momenteel debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe ‘Tijdelijke wet tests bewijzen COVID-19’. Met dit wetsvoorstel krijgt de inzet van tests bewijzen een wettelijke grondslag en wordt het mogelijk om verschillende sectoren van de samenleving eerder op een verantwoorde manier te openen. Bezoekers moeten, als deze wet wordt ingevoerd, verplicht een negatief testbewijs tonen om toegang te krijgen tot een sportevenement, theatervoorstelling of restaurant. Of en wanneer deze tijdelijke wet er komt, is nog niet bekend.

Previous «
Next »