Handige documenten bij een contractbeëindiging

  • Flex
  • Comments Off
Handige documenten bij een contractbeëindiging

Door de corona crisis hebben veel ondernemers het zwaar te verduren. Heb jij ook je omzet terug zien lopen en is er nog niet veel zicht op verbetering? Veel ondernemers proberen eerst zoveel mogelijk in andere kosten te snijden, om geen mensen te hoeven ontslaan. Maar soms is het toch nodig om het contract van een of meerdere medewerkers te beëindigen om je onderneming te kunnen laten overleven. Hieronder lees je meer over twee handige documenten die van pas komen bij een contractbeëindiging, namelijk een getuigschrift voor de medewerker en een vaststellingsovereenkomst.

Getuigschrift voor een medewerker

Moet je een contract beëindigen, dan zal de medewerker in kwestie kunnen vragen om een getuigschrift. Dit is een verklaring over de manier waarop iemand zijn of haar werk heeft gedaan, en de bekwaamheid hierin. Een getuigschrift kan dan ook gezien worden als een aanbeveling die de medewerker kan tonen zodra hij of zij bij andere werkgevers gaat solliciteren. 

Een voorbeeld van een getuigschrift voor een medewerker.

Meestal is een getuigschrift lovend, en zullen vooral de sterke punten van de medewerker benoemd worden. Wordt een arbeidsovereenkomst door een conflict tussen de werkgever en medewerker beëindigd? Dan kan ook een meer neutraal document worden verstrekt. In dat geval is het niet heel lovend, maar betreft het meer een constatering dat de persoon gedurende een bepaalde tijd in dienst is geweest bij een onderneming.

De vaststellingsovereenkomst

Kun je als werkgever met je medewerker een ontslag met wederzijds goedvinden overeenkomen? Dan moeten de afspraken rond de overeenkomst van de beëindiging van het contract schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle belangrijke zaken die spelen bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vastgelegd, zoals de einddatum, een eventuele ontslagvergoeding en een eindafrekening van de nog openstaande vakantiedagen en vakantietoeslag. 

Een medewerker kan er ook voor kiezen om in plaats van een financiële vergoeding te ontvangen, langer in dienst te blijven. In de meeste gevallen zal de medewerker echter vrijgesteld worden van werkzaamheden. In het vaststellingsdocument zal dan ook staan dat bedrijfseigendommen zoals een auto en telefoon van de zaak op de datum van vrijstelling van werkzaamheden moet worden ingeleverd, of uiterlijk op de einddatum van het contract.

Een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst.

Hebben zowel de medewerker als jij het document ondertekend? Dan is het goed om te weten dat de medewerker nog 14 dagen bedenktijd heeft. Zonder opgaaf van redenen mag hij of zij binnen die periode alsnog afzien van de overeenkomst. Doet hij of zij dat, dan wordt de vaststellingsovereenkomst ontbonden en blijft de medewerker in dienst.

Let er goed op dat je bij een contractbeëindiging altijd gebruik maakt van officiële documenten die zijn opgesteld door ervaren advocaten (zoals in de bovengenoemde voorbeelden). Dit voorkomt juridische problemen.

Previous «
Next »