Hoe kun je kwaliteit waarborgen in jouw onderneming?

  • Flex
  • Comments Off
iso

Het is belangrijk om een degelijk kwaliteitssysteem op te tuigen, om bepaalde processen in je bedrijf te kunnen monitoren en daardoor te verbeteren. Daar zijn bepaalde internationale richtlijnen voor opgesteld, zoals ISO 14001 en ISO 9001. Dit zijn richtlijnen en dus geen wetten, maar dergelijke ISO richtlijnen worden steeds belangrijker en als je deze goed inzet, kan het je bedrijf vooruit helpen. Hieronder vertellen we je hoe je dergelijke metingen verricht en hoe je de resultaten die daaruit komen het beste kunt interpreteren.

Waaruit bestaat een kwaliteitsmanagementsysteem 

Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een systeem waarin processen, procedures en verantwoordelijkheden voor het behalen van doelen op het gebied van kwaliteit zijn vastgelegd. Op deze manier worden activiteiten om de kwaliteit te verbeteren geanalyseerd en gecoördineerd. Kwaliteit kan in dit geval gedefinieerd worden als externe kwaliteit (bijvoorbeeld meer klanttevredenheid of voldoen aan wet- en regelgeving), maar kan ook intern zijn (bijvoorbeeld efficiëntere werkprocessen of hogere tevredenheid onder de medewerkers).

ISO 14001

Bovengenoemde ISO 14001 is een standaard voor het management van het milieubeleid van een bedrijf. Deze certificering kan jouw organisatie helpen, omdat deze jou laat zien hoe je procesmatig milieurisico’s kunt beheersen en eventuele problemen kunt helpen voorkomen. Ga je een zogenaamd milieu management systeem implementeren, dan laat je zien dat jouw organisatie zich focust op het maatschappelijk belang van het verbeteren van de milieuprestaties van het bedrijf.

ISO 9001

Wat is ISO 9001? ISO 9001 is eigenlijk een eisenkader voor een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Deze is belangrijk voor het primaire proces in de organisatie dat een product voortbrengt. De kracht van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem is zichtbaar op meerdere vlakken, waarbij de organisatie zich focust op het continu verbeteren van de organisatie. ISO 9001 helpt een bedrijf om bepaalde processen te beheersen en te verbeteren.

Verricht automatisch en continu onderzoek

Probeer echter verder te kijken dan ISO en andere kwaliteitsstandaarden, maar verricht automatisch, en continu, onderzoek om verbeteringen te realiseren in de gehele organisatie. Dit omdat kwaliteit managen eigenlijk een continu proces is, waarbij je continue automatiseert. Wat je dan hebt gemeten moet duidelijk worden geanalyseerd, zodat snel duidelijk is waar de verbeterpunten liggen. 

Deel de resultaten

Dergelijke resultaten moeten dan intern worden gedeeld, het liefst op een visueel aantrekkelijke manier, zodat de resultaten direct voor iedereen duidelijk zijn. Daarna kun je samen met je werknemers gaan kijken hoe bepaalde punten verbeterd kunnen worden. Wanneer je de metingen ad hoc verricht en data via verschillende systemen ophaalt heeft je bedrijf veel baat bij het automatiseren van deze processen. Hierdoor heb je continu, en automatisch, inzicht in de status en resultaten van kwaliteitsmetingen.

Misschien denk je na het lezen ‘maar mijn medewerkers zijn allemaal vakmensen die continu op zoek zijn naar manieren om slimmer, sneller en beter te werken’. Dat kan natuurlijk, want ook zonder KMS is het mogelijk om de kwaliteit te verhogen, maar dit gebeurt dan niet op een gestructureerde manier. Je bent afhankelijk van de interesses van de medewerkers. Medewerkers ontbreekt het echter vaak aan de tijd en de mogelijkheid om het hele bedrijfsproces te overzien. Hierdoor verzinnen zij een noodverband terwijl een kleine aanpassing eerder in het proces misschien al voldoende is.

Een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem stelt jouw bedrijf in staat om de kwaliteit op systematische wijze te verbeteren. Hierbij wordt het hele bedrijfsproces onder de loep genomen, waardoor ook onderdelen die minder in het oog springen, worden aangepakt. De focus op kwaliteit straalt daarbij af op het hele bedrijf. Dit heeft niet alleen een goede invloed op de tevredenheid van medewerkers, maar dit straalt jouw bedrijf ook uit naar buiten.

Previous «
Next »