Hoeveel pensioen krijg jij? Weet wat je opbouwt

  • Flex
  • Comments Off

Het pensioen is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun financiële toekomst. Het is echter ook een onderwerp waar veel onduidelijkheid over bestaat. Hoeveel pensioen bouw je eigenlijk op en waar moet je rekening mee houden? In dit artikel gaan we dieper in op deze vragen en geven we je handvatten om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke pensioensituatie.

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Vraag je jezelf weleens af, hoeveel pensioen krijg ik? Het pensioen dat je opbouwt, is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee soorten pensioen zijn: het AOW-pensioen en het aanvullend pensioen. Het AOW-pensioen ontvang je van de overheid en is een basisinkomen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het aanvullend pensioen bouw je op via je werkgever(s) en eventuele eigen aanvullende regelingen.

AOW-pensioen

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van je leefsituatie. Als je alleenstaand bent, ontvang je een ander bedrag dan wanneer je een partner hebt. Daarnaast is de hoogte van de AOW afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt hebt. Om het maximale AOW-pensioen te ontvangen, moet je 50 jaar in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Voor elk jaar dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt, bouw je 2% op van het maximale AOW-pensioen.

Aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen dat je opbouwt via je werkgever(s) is vaak gebaseerd op een percentage van je salaris. Dit percentage kan verschillen per pensioenregeling en per werkgever. Gemiddeld genomen bouw je ongeveer 1,75% van je salaris per jaar op aan pensioen. Dit betekent dat als je 40 jaar werkt, je ongeveer 70% van je gemiddelde salaris als aanvullend pensioen kunt verwachten.

Inzicht in je persoonlijke situatie

Om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke pensioensituatie, is het belangrijk om te weten hoeveel pensioen je op dit moment hebt opgebouwd. Je kunt dit achterhalen door contact op te nemen met je pensioenuitvoerder(s). Zij kunnen je informeren over de hoogte van je opgebouwde pensioen en eventuele regelingen die je hebt getroffen voor extra pensioenopbouw.

Daarnaast is het verstandig om na te gaan welke gevolgen bepaalde keuzes in je loopbaan hebben op je pensioenopbouw. Bijvoorbeeld als je besluit om een tijdje minder te werken of als je van werkgever verandert. Deze keuzes kunnen invloed hebben op de hoogte van je aanvullend pensioen.

Pensioenplanning

Het is verstandig om regelmatig je pensioensituatie te evalueren en eventueel bij te sturen. Dit kun je doen door een pensioenplanning te maken. Hierbij breng je je huidige pensioensituatie in kaart en kijk je naar je gewenste pensioeninkomen. Op basis hiervan kun je bepalen of je voldoende pensioen opbouwt of dat je extra maatregelen moet treffen, zoals het afsluiten van een individuele pensioenverzekering.

Previous «
Next »