• Homepage
  • >
  • werkplek
  • >
  • Inventariseer de risico’s in je bedrijf met een Risico Inventarisatie en Evaluatie

Inventariseer de risico’s in je bedrijf met een Risico Inventarisatie en Evaluatie

  • Rogier
  • Comments Off
risico's op werk inventariseren

Een ongeluk binnen je bedrijf zit in een klein hoekje. En gezondheidsproblemen wil je liever voorkomen dan die achteraf op te moeten lossen. Denk hier onder andere bij aan het werken met machines of met gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, te lang achter een beeldscherm zitten of hoge werkdruk. Dat is vervelend voor de werknemer maar natuurlijk ook voor de werkgever. Breng daarom de risico’s in jouw bedrijf in kaart met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en neem meteen passende preventiemaatregelen. Met een voorbeeld uit jouw branche is dat niet ingewikkeld en die zijn er tegenwoordig legio.

Een gezonde werkplek verhoogt de productiviteit

Werknemers in een gezond bedrijf zijn positiever, gemotiveerder, productiever en meer betrokken. Een gezonde werkplek verhoogt de productiviteit. En verlaagt samen met een goede werksfeer het personeelsverloop en het ziekteverzuim. Dat is niet alleen een goede manier om personeel te binden, maar zorgen ook voor minder kosten en meer efficiency. Een hoge medewerkerstevredenheid zorgt voor een positief werkgeversimago en maakt het werven van nieuwe mensen gemakkelijker.

risico's werk inventariseren

Speciale protocollen door Covid-19

COVID-19, of corona, zorgt voor risico’s op besmettingen en verspreiding van het virus. Veel branches en bedrijven werken daarom met speciale protocollen hieromtrent. Die hebben vaak een link met de RI&E. Maar ook thuiswerken, dat door de maatregelen omtrent Covid-19 enorm is toegenomen, vraagt om aandacht.

Vier modules

De RI&E bestaat uit 4 modules: middelen, mensen, gebouwen en communicatie. Elke vier maanden moet je eigenlijk een van de onderwerpen checken en daar voldoende tijd aan besteden. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn, het werken met een heftruck of met een zaagmachine. Met een RI&E voorkom en verlaag je als ondernemer risico’s. En aan de andere kant laat je aan je medewerkers zien dat je serieus om wil gaan met veiligheid, rusttijd en overleg. Je kan je met een RI&E als branche en als ondernemer positief onderscheiden.

Parttimers moeilijker te informeren

Aangezien steeds meer mensen flexibel en parttime werken, is het lastiger om ook hen goed te informeren. Daar worden dan ook allerlei manieren voor bedacht, zoals een kwis die alleen gaat over de veiligheid. Op die manier ga je op een speelse manier met het inzicht in de regels om, wat vaak goed werkt. Het is bewezen dat op die manier de regels veel beter blijven hangen bij personeel en werkgever.

Verdeel het werk over meerdere mensen

Verdeel het bijhouden van de modules in de RI&E over meerdere mensen. Dat vergroot het veiligheidsbewustzijn bij meer mensen. Een ander voordeel is dat meer ogen andere risico’s zien. Daarnaast heeft iedereen eigen ervaringen en kennis van de eigen werkplek, wat andere inzichten geeft. Door dit door een grotere groep mensen te laten zien, verplicht je hen ook hier onderling over te praten, wat het bewustzijn ook verbeterd.

risico's inventariseren

Het plan van aanpak maken

Met een RI&E breng je dus de risico’s in kaart, stel je prioriteiten en maak je eigenlijk met de volgende vier stappen een plan van aanpak:

  • Risico’s inventariseren: denk aan fysieke risico’s voor het werk of emotionele risico’s voor het personeel, de organisatie van het werk en de veiligheid van de werkplek en het bedrijf. Als je een duidelijk beeld hebt van de risico’s binnen het bedrijf, kun je er ook beter op anticiperen.
  • Risico’s evalueren: inschatten hoe vaak een risico voor komt en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn. Hiermee weet je welke risico’s belangrijker zijn dan anderen en welke dus prioriteit krijgen in het plan.
  • Plan van aanpak maken: voor veel risico’s geeft de specifieke branche-RI&E al oplossingen. Voor elk risico omschrijf je de oplossingen, inclusief wie dit wanneer gaat doen en tegen welke mogelijke kosten. Uiteraard is dit een belangrijk deel van je RI&E, omdat je dit in de praktijk gaat brengen.
  • Plan van aanpak uitvoeren: maatregelen realiseren. Als je dit gaat doen, zul je tegen problemen aanlopen, die ook weer opgelost dienen te worden en onderdeel van de aanpak worden.
werk risico's inventariseren

Online RI&E

Voor veel branches is een online RI&E beschikbaar. Hierin staan risico’s en oplossingen voor jouw branche. Het Steunpunt RI&E biedt daarvoor instrumenten en tools.

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om zo’n RI&E te maken. Tot 25 medewerkers kan dat zonder toets van een arbodeskundige, zolang je gebruik maakt van een erkend branche RI&E-instrument. Heb je meer dan 25 medewerkers? Dan moet je altijd je RI&E laten toetsen door een erkend arbodeskundige. Als je geen RI&E maakt, kan de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Hoe hoger het aantal werknemers, hoe hoger de boete. Blijf daarom altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jouw bedrijf en branche van belang zijn.

Previous «
Next »