Drie valkuilen bij het opleiden van je personeel

  • Flex
  • Comments Off
opleiden van je personeel

De moderne werknemer zal zich gedurende zijn loopbaan moeten blijven ontwikkelen. De tijd waarin we onze opleiding afrondden, vervolgens gingen werken, en daarna weinig tot geen omscholing meer nodig hadden, is helaas definitief voorbij. In een snel veranderende, digitaliserende wereld is het cruciaal om als werknemer (en werkgever) de kennis van nieuwe systemen en werkmethoden te blijven opfrissen. 

Gelukkig zijn er in Nederland inmiddels veel mogelijkheden om aan deze vraag te voldoen. Tegelijkertijd zijn er ook een paar valkuilen waar de werkgever- of nemer niet in moet trappen.

Afstemmen en vergelijken

De voornaamste valkuil is dat de opleiding goed aan moet sluiten bij de huidige (of beoogde) functie. Dit is iets waar zowel de werkgever als werknemer op moeten letten. Veel opleidingen worden aangeboden met vrij algemene beschrijvingen. 

Het is daardoor niet altijd direct duidelijk welke vaardigheden er specifiek worden onderwezen. Enig vooronderzoek is daarom ook noodzakelijk. De opleiding moet goed aansluiten bij de functie, moet specifieke vaardigheden onderwijzen die binnen het traject van de cursus kunnen worden aangeleerd, en moet eventuele vervolgstappen mogelijk maken. 

Dit betekent vooral dat de cursus niet slechts een opstapje moet zijn naar nieuwe cursussen en workshops: het traject moet op zichzelf al nuttig zijn.

Subsidies en kostenbesparingen

De Nederlandse overheid is zich gelukkig bewust van de noodzaak tot leven lang leren. Inmiddels is daarom ook het opleidingen stap budget in het leven geroepen. Mensen kunnen hierdoor jaarlijks beroep doen op een fonds van 1000 euro, waarmee ze één opleiding kunnen doen. Enorm handig dus als er een leuke cursus wordt aangeboden, maar de kosten misschien wat te hoog zijn voor de werknemer of het bedrijf zelf. 

Houdt de website van het STAP-budget wel goed in de gaten. Er zijn meerdere subsidierondes die over het jaar verdeeld worden. Het is dus niet mogelijk om op ieder willekeurig moment in te stappen.

Time Management

Een andere, veelgehoorde valkuil bij het opleiden van personeel is het vrijmaken van tijd. Het opleidingen stap budget is een makkelijke en laagdrempelige manier om personeel zich verder te laten ontwikkelen. Maar daar moet dan wel tijd voor worden vrijgemaakt. Ook kort-durende opleidingen van een paar maanden nemen vaak een flinke hap uit de uren die iemand wekelijks beschikbaar heeft. Als manager is het dan ook belangrijk om een plan van aanpak af te spreken met de werknemer, en gericht uren vrij te maken die aan de opleiding kunnen worden besteed. 

Zo wordt ook het risico verkleind dat de opleiding niet wordt afgerond. Net als studenten moeten werknemers hun aandacht over veel verschillende taken verdelen. En onderwijs en werk vormen niet altijd een even natuurlijke combinatie, zeker niet in het geval van aanvullende zorgtaken. Neem als manager dan ook de moeite om het onderwijstraject langs te lopen.

Previous «
Next »