Je vermogen in aandelen beleggen: zakelijk of privé doen?

  • Flex
  • Comments Off
aandelen beleggen

Er zijn verschillende goede redenen te bedenken om als zelfstandig ondernemer een deel van je vermogen te beleggen in aandelen. Omdat je zelf voor je pensioen moet zorgen, kun je in aandelen beleggen om je geld te laten groeien voor je pensioen. Momenteel wordt je geld op een spaarrekening door inflatie immers juist eerder minder waard dan meer. Maar je kunt ook beleggen voor doelen op kortere termijn, zoals de studie van je kinderen. Omdat je zakelijke financiën en je privé financiën met elkaar verweven zijn, rijst echter wel de vraag: moet je privé je geld beleggen, of kun je het beter zakelijk doen?

Privé beleggen

Als zzp’er privé kun je het vermogen dat je aan je onderneming onttrokken hebt in aandelen beleggen. Bij de aangifte inkomstenbelasting worden deze beleggingen belast in box 3 aan de hand van een rendement zoals ingeschat door de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat er daarbij van uit dat je een vast rendement behaalt. Dit noemt men forfaitair rendement. Het forfaitair rendement wordt hoger naar mate je vermogen hoger is. Over het berekende rendement betaal je 31% inkomstenbelasting.

Zakelijk beleggen

Als zelfstandig ondernemer kun je je vermogen ook zakelijk beleggen. Wel zitten daar regels aan verbonden. Je mag alleen liquide middelen inzetten die tijdelijk overtollig zijn. Deze dienen namelijk nog een zakelijk doel. Permanent overtollige liquide middelen mogen alleen privé belegd worden. Wanneer je zakelijk belegt, betaal je in tegenstelling tot bij privé beleggen belasting over het daadwerkelijke rendement dat je haalt uit je beleggingen. Dit omdat dit rendement als bedrijfswinst gezien wordt. Je moet het daarom ook aangeven in box 1 bij je aangifte inkomstenbelasting. Over dit rendement betaal je 37,10% belasting, tenzij je een belastbaar inkomen van boven €68.507 hebt, in welk geval je 49,50% belasting betaalt.

in aandelen beleggen

De keuze tussen zakelijk of privé beleggen

Het verschil in berekening van de belasting tussen zakelijk en privé beleggen heeft als gevolg dat je met de juiste keuze een belastingvoordeel kunt behalen. Beleg je een groot vermogen of verwacht je een laag rendement, dan ben je het gunstigst uit wanneer je kiest voor zakelijk beleggen. Gaat het echt om een klein vermogen dat je belegt of verwacht je een hoog rendement, dan ben je beter uit als je privé belegt. Het loont dus om te berekenen waar het omslagpunt voor jou ligt, aangezien dit voor iedereen anders ligt. 

Welke keuze je ook maakt, besef wel dat er risico’s kleven aan beleggen. Net zo zeer als je winst kunt maken, kun je ook een deel van je ingelegde vermogen kwijtraken. Beleg daarom alleen met geld dat je echt kunt missen.

Previous «
Next »