Juridisch contract opstellen als zelfstandig ondernemer

  • Rogier
  • Comments Off
juridisch contract opstellen

Het komt best vaak voor: een juridisch contract opstellen als zelfstandig ondernemer. Niet meteen het eerste waar je aan denkt als je een bedrijf begint natuurlijk, maar vrijwel onoverkomelijk. Niet elke ondernemer kan zomaar een contract opstellen, toch kun je als ondernemer bepaalde contracten beslist zelf opstellen en naar eigen wens invullen. Bovendien kun je soms contracten vrijwel geheel overnemen van andere ondernemers en zijn er online heel veel voorbeeldcontracten te vinden. Het is wel verstandig om de contracten altijd na te laten kijken door een jurist. 

Contracten voor zelfstandige ondernemers 

Het komt vaker voor dan je denkt, een juridisch contract opstellen als zelfstandig ondernemer. De reden is simpel, je kunt bepaald niet iedereen op de blauwe ogen geloven. Bovendien is een mondelinge afspraak weliswaar bindend, het wordt echter lastig dit aan te tonen als de opponent zegt dat dit niet zo is. Door afspraken vast te leggen, kan er over de overeenkomst nooit enig misverstand bestaan.

Verschillende soorten contracten

Er zijn verschillende soorten contracten voor zelfstandige ondernemers. Neem alleen al de algemene voorwaarden waarin je rechten en plichten vastlegt. In de algemene voorwaarden leg je de betaaltermijn, levertijd en ook de garantiebepalingen vast. Het is zaak dat deze voorwaarden zo beschreven worden, dat er nooit enig misverstand over kan bestaan. Je kunt deze voorwaarden vaak overnemen van andere bedrijven en op onderdelen aanpassen. In z’n algemeenheid is het overigens verstandig al je contracten juridisch te laten toetsen. 

Ondernemers krijgen ook vaak te maken met samenwerkingscontracten. Daarin staan belangrijke zaken als winstverdeling, inbreng van kapitaal en de opties voor het beëindigen van de samenwerking helder beschreven. Bekend is zeker ook de freelanceovereenkomst, een contract dat je als freelancer geheel naar eigen wens in kunt vullen. Stel je een dergelijk contract als zzp’er op, dan gelden overigens wel een aantal voorwaarden. Zo moet je als je zzp’er bent bijvoorbeeld de reden van het aangaan van de overeenkomst aangeven, dien je alle partijen met wie je een overeenkomst aangegaan bent genoemd te worden en is het zaak afspraken tot in detail aan het papier toe te vertrouwen. 

Uiteraard krijg je als ondernemer ook van doen met in- en verkoopovereenkomsten. In deze overeenkomst zijn alle afspraken over de leveringen en de afnamen beschreven, dus worden ook de afgesproken prijzen, de leveringsvoorwaarden en bezorging benoemd. Als ondernemer ben je prima in staat om een aantal contracten zelfstandig op te stellen, zeker bijvoorbeeld een in- en verkoopcontract. Online vind je tal van templates en voorbeelden van contracten. Het is wel verstandig je andere – of eigenlijk alle- contracten altijd door een jurist na te laten lezen. Zo weet je zeker dat er nooit enig misverstand over een contract kan bestaan.

Previous «
Next »