Rechten van een flexwerker

  • Flex
  • Comments Off

Help, ik heb een flexcontract!

Flexwerkers hebben geen vast arbeidscontract en gaan meestal via een uitzenddienst aan de slag. Over het algemeen wordt aangenomen dat werken met een flexcontract allesbehalve voordelig is: een vast arbeidscontract is veel interessanter. Toch heb je met een flexcontract zeker ook een hele resem aan rechten, dat heeft de wetgever voorzien in de Wet Werk en Zekerheid. Wat de rechten van een flexwerker zijn? Wij leggen het graag uit.

Wat: ik heb een flexcontract én rechten ?!

Je hebt zelfs meer rechten dan je er op één hand kan tellen. De wetgever besteedde er maar liefst 25 artikelen aan om die rechten definitief vast te leggen. Sinds 2015 ben je dan ook een stuk zekerder van jouw rechten als flexwerker. Volgende vier rechten van een flexwerker verdienen de nodige benadrukking.

# 1. De Aanzegsplicht

De aanzegplicht is, althans wat ons betreft, een van de belangrijkste rechten van een flexwerker. Volgens die aanzegplicht moet jouw werkgever minstens één maand voor het einde van jouw tijdelijk contract meedelen of hij jouw flexcontract al dan niet zal verlengen. Laat hij helemaal niks weten of doet hij dat veel te laat? Dan heb je recht op een fikse vergoeding.

# 2. Proeftijd en concurrentiebeding

Heb je een flexcontract van zes maanden of minder? Dan mag de werkgever geen proeftijd opnemen. Doet hij dat wel? Dan mag je dat gewoon voor ongeschreven houden. Krijg je met andere woorden een kort flexcontract, dan heb je wel meteen werkzekerheid voor de volledige periode. Ook een concurrentiebeding mag je trouwens als ongeschreven aanzien, tenzij jouw werkgever er een wel érg goede reden voor heeft. Hoe dan ook toornt een flexcontract niet langer aan jouw werkzekerheid.

# 3. Recht op loon, zelfs zonder werk

Vroeger was het zo dat de werkgever jou geen loon moest uitbetalen als er bij een oproep geen werk bleek te zijn. Dankzij de Wet Werk en Zekerheid kwam hier verandering in: je hebt nu ook een recht op loon. De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting en kan hier niet zomaar van afwijken.

# 4. Recht op een vast contract

Wist je dat een flexcontract niet eindeloos lang hoeft te duren? Na drie tijdelijke contracten of na een tewerkstelling van twee jaar kan je dan ook aanspraak maken op een vast contract. Zo weet je veel sneller waar je aan toe bent.

Conclusie

Help, ik heb een flexcontract? Die schrik hoeft al lang niet meer van toepassing te zijn. Ook met zo’n flexcontract heb je wel degelijk rechten. Wat wel blijkt: zelden zijn flexwerkers echt goed op de hoogte van die rechten, laat staan dat ze er ook stipt op toezien. Laat je bij twijfel steeds informeren en grijp tijdig in: de rechten van een flexwerker moeten evenzeer gerespecteerd worden.

Previous «
Next »