Startersaftrek

  • Rogier
  • Comments Off
Startersaftrek

Een goede start maken met je bedrijf 

Veel startende zaken hebben het de eerste jaren financieel niet makkelijk. De zaak moet opgestart worden, prospectie moet gedaan worden, klanten moeten overtuigd worden van de meerwaarde ven het product en de dienst enzovoort. Hier kruipt veel tijd en energie in die niet direct in inkomsten resulteert. Omwille van deze redenen en om het opstarten van nieuwe bedrijven aan te moedigen, werd de startersaftrek in het leven geroepen. Deze maatregel moet bijdragen aan het overbruggen van de eerste jaren. 

De startersaftrek concreet 

Eigenlijk moet men deze aftrek zien als een verhoging van de zelfstandigenaftrek tijdens de eerste drie jaar na de opstart van de zaak. 
Om recht te hebben op deze verhoging dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Een eerste voorwaarde is dat je zelfstandig ondernemer moet zijn en dat je recht moet hebben op de zelfstandigenaftrek. Verder mag je de zelfstandigenaftrek in de laatste vijf jaar maar maximaal twee keer gebruikt hebben en mag je tijdens de laatste vijf jaar niet elk jaar ondernemer geweest zijn. Vermits de maatregel slechts drie jaar geldig is mag je er dus ook nog geen drie keer gebruik van gemaakt hebben. In de praktijk komen heel veel startende ondernemers in aanmerking voor deze aftrek. 
Voor het in aanmerking komen dient geen aparte aanvraag ingediend te worden. Je vult gewoon je inkomstenbelasting in en dient deze in volgens de wettelijke bepalingen. Aan de hand van de gegevens op je inkomstenbelasting wordt vervolgens nagegaan of je in aanmerking komt voor de verhoogde aftrek. 
Voor veel startende ondernemers zal deze maatregel een warme aanmoediging zijn om de eerste en vaak moeilijkste jaren te overbruggen en door te komen. 

De startersaftrek in cijfers 

Het bedrag van de verhoging van de aftrek wordt ieder jaar opnieuw vastgelegd en gepubliceerd door de fiscale wetgever. Voor 2018 bijvoorbeeld bedroeg de aftrek 2123,00 euro, voor 2017 was dit ook 2123,00 euro. 
Voor ondernemers die de AOW-leeftijd reeds bereikt hebben, geldt een aparte berekening, die kunnen iets minder aftrek genieten, momenteel 1062,00 euro. 

Meer informatie 

Had je graag nog meer informatie en wil je nagaan of je zelf in aanmerking komt voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek, dan kan je de site van de belastingsdienst raadplegen waarop alles mooi in detail wordt uitgelegd.

Previous «
Next »