Verzuim verminderen en re-integratie bevorderen. Hoe doe je dat?

  • Flex
  • Comments Off
verzuim verminderen

Ziekteverzuim en re-integratie zijn nauw met elkaar verweven. Maar hoe kun je nu voorkomen dat je te maken hebt met een groot ziekteverzuim? En hoe help je je medewerkers zo snel mogelijk te herstellen en te re-integreren? Met een goed verzuim- en re-integratiebeleid kun je dit bereiken en een hoop kosten besparen.

Een andere toelichting op re-integratie

Het re-integratietraject is een alles omvattend proces van handelingen en acties die nodig zijn om een zieke werknemer te helpen zijn of haar werk weer op te kunnen pakken. Dat valt onder het eerste spoor re-integratietraject. Als het niet mogelijk blijkt de werknemer in dezelfde functie terug te laten keren na het ziekteverzuim, dan kom je terecht in het tweede spoor re-integratietraject. In dat geval adviseert de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige dat het beter is om de werknemer bij een andere werkgever te laten werken.

Voorkomen is beter

Het klinkt natuurlijk als een cliché, maar voorkomen dat je werknemer ziek thuis komt te zitten is natuurlijk altijd beter dan een langdurig re-integratietraject in te moeten gaan. Nu zul je zeggen dat je als werkgever geen invloed hebt op de gezondheid van je werknemer. Maar dat is niet helemaal het geval.
Veel ziekmeldingen hebben direct te maken met de werkomstandigheden of de werksfeer. Denk bijvoorbeeld aan een slechte atmosfeer in de ruimte, zoals verkeerd licht of een slechte luchtkwaliteit. Mensen krijgen last van hoofdpijn en kunnen daardoor niet meer goed functioneren, wat leidt tot ziekmeldingen. Maar ook de onderlinge, slechte, verhoudingen tussen collega’s, of een stroeve samenwerking met leidinggevenden kunnen leiden tot verzuim. Het is belangrijk dat je dit soort zaken tijdig signaleert en oplost, voordat het leidt tot langdurige afwezigheid.

Waarom is re-integratie belangrijk?

Natuurlijk staat de gezondheid van je medewerker voorop. Maar je hebt er meer belang bij dat je de re-integratie goed op orde hebt. Want je bent verplicht om een aantal specifieke stappen te ondernemen en handelingen te verrichten, om je werknemer zo goed mogelijk tijdens het ziekteverzuim te begeleiden. Het is dan ook belangrijk dat je zorgvuldig een dossier bijhoudt waarin alle acties die je hebt ondernomen bij de re-integratie, hebt vastgelegd. Dit dossier wordt namelijk na twee jaar ziekteverzuim het bewijs dat je je als werkgever aan de wettelijke verplichting rond re-integratie hebt gehouden. Na deze periode stopt de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. Kun je geen kloppend dossier overleggen, dan zijn de financiële consequenties voor jouw bedrijf.

Hoe houd je de re-integratie overzichtelijk?

Re-integratie staat voor het volgen van procedures in bepaalde tijdvakken. Daarbij moeten op het juiste moment ook de juist formulieren ingevuld worden. Als je eigenrisicodrager bent dan weegt het belangrijk van een correcte re-integratie nog zwaarder, omdat je ook na de twee ziektejaren, als je werknemer uit dienst is, een re-integratieplicht hebt.
Wil je voorkomen dat je onnodig veel tijd kwijt bent aan het uitvoeren van alle verplichte handelingen? Of wil je niet het risico lopen dat je een stap in de procedure mist? Kies dan voor professionele begeleiding bij de re-integratie. Dat kan zijn door gebruik te maken van speciale softwareprogramma’s van verzuimspecialisten. Hier worden niet alleen alle gegevens op de juiste manier geadministreerd. Je krijgt ook een seintje wanneer het weer tijd is voor een volgende stap in het traject, zodat je zeker weet dat je aan al je verplichtingen van de re-integratie voldoet.

Previous «
Next »