VoIP: het alternatief voor ISDN

  • Rogier
  • Comments Off
ICT voor het MKB

Het zijn drukke tijden voor belcentrale.nl, dé leverancier van ICT voor het MKB. Nadat Tele2 vorig jaar al stopte met het ondersteunen van ISDN, stopt ook KPN vanaf september van dit jaar met het aanbieden van ISDN. VoIP geldt ondertussen als hét alternatief voor ISDN en belcentrale.nl beschikt over de expertise en de capaciteit om de overstap van ISDN naar VoIP soepel en geruisloos te laten verlopen.

VoIP het alternatief

Behalve verschillende telefoonlijnen lopen vaak ook alarm en pinbetalingen via ISDN. Belangrijk dus dat de overstap naar VoIP goed verloopt en wel zo dat ondernemers er geen hinder van ondervinden. ISDN was dé manier tot voor een aantal jaren geleden, negen van de tien ondernemers hadden het bekende NT1 kastje in de meterkast staan. Na de introductie in de jaren negentig ontwikkelde ISDN zich amper en bleek de mate van flexibiliteit gering. Uitbreiding was amper mogelijk en van innovatie nooit sprake. Nu ISDN straks ook niet langer door KPN aangeboden wordt, is een alternatief vereist en dat is er met VoIP. Een prima alternatief; de kosten zijn namelijk lager en de technische mogelijkheden daarentegen veel groter.

Communicatie

Overigens verloopt de communicatie over het al dan niet verdwijnen van ISDN gebrekkig. Er is veel miscommunicatie en soms wordt zelfs gesteld dat de vaste telefonie via ISDN niet verdwijnt. Feit is echter dat in elk geval een groot deel van de techniek niet langer aangeboden wordt, en juist die techniek wordt door het midden-en kleinbedrijf vaak gebruikt.

Toekomstbestendig

De aanbieder van ICT voor het MKB, belcentrale.nl dus, zorgt dat ondernemers toekomstbestendig zijn met een VoIP oplossing. Omdat niet iedereen pal voor september 2019- als KPN dus stopt met aanbieden- geholpen kan worden, gebeurt dit fasegewijs zodat elke onderneming gewoon kan blijven draaien na 1 september en dus geen hinder ondervindt van de overgang van ISDN naar VoIP. Belcentrale.nl staat voor een probleemloze overgang. Je kunt als ondernemer je nummer gewoon houden en zelfs tijdens de migratie ben je gewoon goed bereikbaar.

Lagere kosten en extra functionaliteiten

VoIP biedt de nodige voordelen ten opzichte van ISDN in de vorm van lagere kosten, extra functionaliteiten, en maakt desgewenst de smartphone onderdeel van de telefooncentrale door de koppeling vast-mobiel te maken. Met VoIP bel je onbeperkt tegen een vast bedrag per maand. VoIP kan bovendien gekoppeld worden aan softwaresystemen als CRM en Backoffice.

Voordeliger of maximaal flexibel

Het is mogelijk de overstap naar VoIP met de huidige apparatuur te maken, belcentrale.nl beveelt echter aan om gebruik te maken van nieuwe toestellen met extra functionaliteiten. Deze toestellen krijg je zonder daarvoor extra te hoeven betalen in bruikleen van belcentrale.nl. Ondernemers kunnen kiezen voor een overeenkomst met belcentrale.nl van een, drie of vijf jaar. Hoe langer je een verbintenis aangaat, hoe meer voordelen dit biedt. Wil je maximale flexibiliteit dan kies je uiteraard voor een kortdurend contract.

Previous «
Next »