• Homepage
  • >
  • ZZP
  • >
  • 5 manieren om als zzp’er te besparen op de AOV-premie

5 manieren om als zzp’er te besparen op de AOV-premie

  • Flex
  • Comments Off
aov premie

Als zzp’er mag het belang van een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet worden onderschat. Als je arbeidsongeschikt wordt, krijg je namelijk niks en heb je geen inkomen. Wellicht heb je geen andere inkomsten om op terug te vallen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je wel een periodieke uitkering. Deze ligt weliswaar lager dan je inkomen, maar is toch voldoende hoog om de eindjes aan elkaar te knopen. 

# 1. Aan de wachttijd sleutelen

De meeste verzekeringen hebben een eigen risico dat aanzet tot bedachtzaam gedrag. Bij de cascoverzekering gaat het bijvoorbeeld om een deel van de autoschade die niet wordt vergoed. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het om een wachttijd waarbij je geen geld ontvangt. Bij de meeste verzekeraars bedraagt de wachttijd een maand. Zo’n wachttijd heeft behoorlijk wat invloed op de premie en dus is de wachttijd verlengen een goede manier om flink te besparen. Dit is vooral handig als je een aardige buffer achter de hand hebt of de arbeidsongeschiktheidsverzekering combineert met een broodfonds.

# 2. Wees er op tijd bij

Hoe jonger je bent, hoe kleiner de kans is dat je op korte termijn arbeidsongeschikt wordt. Hierdoor is de AOV-premie voor een jongere lager dan voor iemand die al iets ouder is. Dit kan tientallen euro’s per maand schelen. Dit is overigens niet de enige reden om op tijd een AOV af te sluiten, want het is echt geen goed idee om jarenlang te ondernemen zonder een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

# 3. Beperk het verzekerde bedrag

Het maximale verzekerde bedrag is steeds afhankelijk van het inkomen en bedraagt vaak 80% daarvan. Je kan voor het maximale bedrag kiezen, maar je hoeft dit niet te doen. Als je ook met minder kunt leven, kan je flink besparen op je AOV-premie. Uiteindelijk moet je voor jezelf bepalen hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt om goed van te leven. Het is niet nodig om je voor een hoger bedrag te verzekeren. 

# 4. De AOV eerder laten aflopen

Je kan de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen laten doorlopen tot aan je pensioenleeftijd. Wanneer de uitkeringen stoppen, ontvang je pensioen. Niet iedereen vindt dit nodig. Je kan bijvoorbeeld ook een vroegere eindleeftijd bepalen en de laatste jaren overbruggen met de opbrengsten van de verkoop van je onderneming of activa. Ook moet je op oudere leeftijd misschien niet meer betalen voor je huis en zijn de uitkeringen dan niet langer nodig. Hoe jonger de eindleeftijd is en hoe korter de AOV loopt, hoe minder je moet betalen.

# 5. Verzekeringspremies vergelijken

Ten slotte blijft het raadzaam om premies met elkaar te vergelijken, hoewel je de exacte inhoud van de verzekeringspolis nooit uit het oog mag verliezen. Elke verzekeraar schat de risico’s op een andere manier in en hanteert andere formules en commerciële tarieven. Hierdoor kunnen er wel degelijk prijsverschillen zijn. Je kan zelf offertes opvragen, maar nog eenvoudiger is de premies voor de AOV vergelijken via een vergelijkingstool. Dit kan bijvoorbeeld met de vergelijkingstool van Yezzer, dat net als Boostz een onderdeel is van Yellow Walnut.

Previous «
Next »