Alles wat je over de TVL regeling moet weten

  • Rogier
  • Comments Off
tvl regeling mkb

Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt de overheid mkb-bedrijven en zzp’ers als die minimaal 30% omzetverlies hebben. Deze tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro. Voor een aantal sectoren gelden binnen deze regeling ook nog aanvullende tegemoetkomingen. Deze TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes ieder van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, moeten voor elke periode een aanvraag doen. Dit doe je bij het RVO (www.rvo.nl). Eerder vertelden we je alles over de NOW3 regeling, hieronder duiken we verder in de Tegemoetkoming Vaste Lasten en vind je alles over deze regeling.

tvl regeling voor bedrijven

SBI-code opzoeken

Aanvragen van de TVL Q1 2021, die tot 31 maart loopt, kan tot 18 mei 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Een aanvraag hiervoor indienen kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf mei van dit jaar. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van die SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag voor de TVL.

Aanvullende regelingen voor bepaalde sectoren

Voor de detailhandel, evenementenbranche, reissector en land- en tuinbouw zijn aanvullende regelingen getroffen binnen de TVL. RVO gaat voor de laatste TVL van dit jaar (oktober, november, december) extra onderzoek doen bij TVL-bezwaren over aantoonbare andere activiteiten op 15 maart 2020. Het gaat dan om bezwaren in de volgende situaties:

– Je had op 15 maart een SBI-code die niet aansloot op je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister.
– de hoofdactiviteit stond al in je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.
– de nevenactiviteit in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020 was feitelijk je hoofdactiviteit. RVO zal je daarbij om bewijsstukken vragen.
– Je situatie is aantoonbaar anders dan je bedrijfsomschrijving het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Als je aan RVO kunt laten zien wat de juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan heeft RVO de bevoegdheid om af te wijken van wat er op die datum in het KVK Handelsregister stond.

tvl regeling voor het mkb

Voor zowel mkb bedrijven als niet mkb bedrijven

De TVL Q1 2021 is ervoor ondernemers die door de crisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur. De tegemoetkoming geldt voor mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven. Hierbij zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, om te voorkomen dat ondernemers onterecht worden uitgesloten. 

Wanneer voldoe je als mkb bedrijf?

Mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers krijgen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet mkb-bedrijven ontvangen maximaal 600.000 euro. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 1e kwartaal van 2021 minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben, en minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 1e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 1e kwartaal van 2019. Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt?  Maak gebruik van de adviestool TVL van RVO.

tvl regeling

Waar moet je onderneming aan voldoen?

Bedrijven die na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart kunnen een minimale subsidie van 1.500 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van januari tot en met maart 2021 minstens 1.500 euro zijn. Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze voorwaarden voldoen:

– Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé adres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang
– Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
– Het bedrijf heeft in de periode januari tot en met maart 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten. Je vaste lasten bereken je zo: referentie omzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet aan te tonen.
– Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet ingeschreven in het KVK Handelsregister met een inschrijfdatum vóór 15 maart 2020.
– Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de corona crisis.

Alle TVL regelingen voor periodes in 2020 zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. Niet mkb-bedrijven kwamen niet in aanmerking voor TVL 1 en TVL Q4 2020. Niet mkb-bedrijven kunnen naar verwachting in april 2021 TVL Q1 2021 aanvragen.

tvl regeling bedrijven

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen.

Previous «
Next »