Lees hier alles over de NOW3-regeling voor ondernemers

  • Rogier
  • Comments Off
alles over de now3 regeling

De zogenaamde NOW-regelingen zijn door de overheid in het leven geroepen om ondernemers in Corona tijd te helpen met de loonlasten. Erg veel bedrijven hebben door de huidige crisis namelijk veel minder omzet, waardoor het personeel vaak niet betaald kan worden. Om dit op te vangen werd de NOW1 regeling al snel na het begin van de pandemie in het leven geroepen. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Ondertussen zijn we alweer aan de NOW3 regeling toegekomen, die door loopt tot 30 juni van dit jaar. Deze regeling is ingedeeld in 3 subsidie blokken van 3 maanden en, net als bij de andere NOW regelingen, wordt uitgevoerd door het UWV. We berichtten je al eerder over de NOW2 regeling, nu is het tijd voor de NOW3-regeling.

now3 regeling voor ondernemers

De periodes waar de NOW3-regeling voor geldt

Van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kun je NOW 3.2 aanvragen bij het UWV voor de periode januari tot en met maart. Na goedkeuring van die aanvraag ontvang je een voorschot van 85% van de loonsom in 3 termijnen. NOW 3.3 aanvragen kan van 17 mei tot en met 13 juni 2021 voor de maanden april, mei en juni. De aanvraagperiode voor NOW 3.1 sloot eind december van afgelopen jaar. Bedrijven die over bovenstaande subsidieperiodes 20% omzetverlies of meer hebben geleden, kunnen gebruikmaken van de NOW 3.2. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Wie en wat vallen er onder?

Bedrijven die tussen januari 2019 en 2 februari 2020 zijn opgericht vallen ook binnen de NOW regeling en deze bedrijven gaan bij de aanvraag uit van de omzet in de periode tussen oprichting en 29 februari 2020. Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen ook onder de regeling en werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen deze ook aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controle waarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.
Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking. Zij moeten apart contact opnemen met het UWV.

de now3 regeling voor ondernemers

Uitzendbureaus en payroll services

Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten ook een tegemoetkoming aanvragen. De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Ook payrollkrachten vallen binnen de NOW. In dit geval vraagt de payrollwerkgever de subsidie aan. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-uitkering zal zijn. Bij een omzetverlies van 100% ontvang je een tegemoetkoming van 85%, bij 50% omzetverlies krijg je 42,5% van de totale loonsom, et cetera. Op de site van het UWV kun je berekenen hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Het UWV neemt het sociale verzekeringsloon als grondslag voor de toetsing. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 40% bovenop werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Hiermee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salarissen boven dit bedrag worden niet gecompenseerd.

Online rekenhulp

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Dit betekent dat de omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een online rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van deze rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Je kunt de periode van de omzetdaling binnen de NOW 3 niet wijzigen als je omzet lager uitvalt dan verwacht door de lockdown.

now3-regeling

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW3-regeling

Om in aanmerking te komen voor de NOW regelingen moet je als werkgever:

– gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten
– werknemers informeren over een toegekende aanvraag
– loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten
–  werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de aanvraag een verklaring afleggen
– werknemers 100% doorbetalen.
– de subsidie gebruiken om de loonkosten te betalen.

Opschorten of terugvorderen van het voorschot

Als na afloop blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage kunnen geven in je administratie. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.

now3 regeling

Een bedrijf dat NOW krijgt, mag over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot 100.000 euro of meer is, of de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie krijgen, geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is.

Previous «
Next »