• Homepage
 • >
 • ondernemen
 • >
 • De verschillende belastingen waar je als ondernemer mee te maken hebt

De verschillende belastingen waar je als ondernemer mee te maken hebt

 • Rogier
 • Comments Off
btw-aangifte-voor-ondernemers

Als ondernemer komt er veel op je af. Je moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel, je onderhoudt het contact met je klanten, stelt offertes op en… hebt te maken met diverse belastingen. In dit artikel lees je alles over de belastingen waar jij als ondernemer mee te maken hebt. Na het lezen van dit artikel weet je bijvoorbeeld alles over de BTW-aangifte voor ondernemers, maar ook alles over de verschillende soorten belastingen voor bedrijven. Maar je krijgt ook antwoord op andere vragen, zoals:

 • Welke belastingen zijn er voor ondernemers?
 • Hoeveel belasting betaal je als ondernemer?
 • Hoe moet je belastingaangifte doen als ondernemer?
 • Hoe werkt belasting voor ondernemers?
 • Welke belastingen zijn er voor een BV?

Welke belastingen hebben we in Nederland

In Nederland zijn er vele verschillende soorten belastingen. De bekendste soorten belastingen zijn vermoedelijk de inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn er ook soorten belastingen waar je mogelijk niet direct aan denkt, maar welke er wel zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de diverse soorten milieubelasting die er zijn, zoals de energiebelasting. Dit is een belasting welke je betaalt over je gas- en elektriciteit verbruik. In het vervolg lees je alles over de verschillende soorten belastingen voor bedrijven.

Welke belastingen zijn er voor ondernemers

Het antwoord op de vraag “Welke belastingen zijn er voor ondernemers?” hangt af van de rechtsvorm van je onderneming. Verschillende rechtsvormen hebben te maken met verschillende soorten belastingen, al zijn er ook belastingen welke van toepassing zijn ongeacht de rechtsvorm van je onderneming. Dit geldt bijvoorbeeld voor de omzetbelasting en de loonbelasting. Omzetbelasting, welke je bij de Belastingdienst aangeeft middels een BTW-aangifte voor bedrijven, is een belasting over de toegevoegde waarde. Deze belasting breng je in rekening aan je afnemers over al je geleverde diensten en goederen. Vervolgens geef je middels een BTW-aangifte ondernemers deze omzetbelasting aan bij de Belastingdienst. Loonbelasting moet je betalen als je personeel in dienst hebt. Deze loonheffing houdt je in op het salaris van je personeel.

Welke belastingen zijn er voor een eenmanszaak of vof

Als je een eenmanszaak of vennootschap onder firma hebt, dan betaal je inkomstenbelasting. Dit is de belasting over je belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het saldo van je opbrengsten en kosten. Het belastbaar inkomen wordt nog wel verlaagd met diverse vormen van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek. Daarnaast zijn er ook andere belastingsoorten van toepassing, zoals de reeds genoemde omzetbelasting.

Welke belastingen zijn er voor een BV

De belangrijkste belastingsoort die specifiek op een BV van toepassing is, is de vennootschapsbelasting. Deze belasting wordt geheven over de winst van de onderneming. Ben je eigenaar van de BV? Dan betaal je waarschijnlijk ook nog inkomstenbelasting, omdat je een aanmerkelijk belang hebt in de vennootschap. Ook kan je te maken krijgen met dividendbelasting. Dit is een belasting die je moet betalen op het moment dat de BV winst maakt en deze gedeeltelijk aan de aandeelhouders uitkeert in de vorm van dividend.
De vraag “Welke belastingen zijn er voor een BV?” kan nu dus beantwoord worden. Je hebt in ieder geval te maken met vennootschapsbelasting, maar vermoedelijk ook met inkomstenbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting en loonbelasting.

Hoe werkt belasting voor ondernemers

Om de vraag “Hoe werkt belasting voor ondernemers?” te beantwoorden, moet je beseffen dat er niet zoiets is als ‘de’ ondernemer. Hoe belasting werkt voor ondernemers, is voor iedere ondernemer verschillend. Zo hangt het af van de door jou gekozen rechtsvorm, maar ook van het gegeven hoe lang je al ondernemer bent. Ben je bijvoorbeeld pas recent begonnen met je eenmanszaak? Dan kan je mogelijk je belastbaar inkomen verlagen middels de startersaftrek. Ben je een directeur-grootaandeelhouder met een BV? Dan heb je een aanmerkelijk belang en moet je ook belasting betalen in box 2. Om te weten te komen welke verschillende soorten belastingen op jouw onderneming van toepassing zijn, kan je het beste per belastingsoort kijken of deze op jou van toepassing is en van welke specifieke regelingen gebruik gemaakt kan worden.

Hoeveel belasting betaal je als ondernemer

Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van vele verschillende factoren. Inkomstenbelasting betaal je over je belastbaar inkomen, vennootschapsbelasting over de winst van de onderneming. Hierbij geldt in beginsel: hoe hoger je belastbaar inkomen of je winst uit onderneming, hoe hoger de te betalen belasting. Omzetbelasting betaal je over je omzet, maar de omzetbelasting welke je zelf in rekening gebracht hebt gekregen mag je in aftrek brengen. Al deze belastingen betaal je door eerst aangifte te doen bij de Belastingdienst. Een voorbeeld is de BTW-aangifte voor bedrijven. In de BTW-aangifte voor bedrijven geef je zowel de verschuldigde omzetbelasting als voorbelasting aan. Hierdoor krijg je onderaan deze BTW-aangifte voor bedrijven het te betalen of te ontvangen bedrag te zien.

Hoe moet je belastingaangifte doen als ondernemer

Hoe je belastingaangifte moet doen, hangt af van het soort belasting waarover je aangifte moet doen. Je zal het meest te maken hebben met de BTW-aangifte ondernemers. De reden dat je het meeste te maken zal hebben met deze BTW-aangifte ondernemers, is omdat de BTW-aangifte ondernemers meerdere malen per jaar ingediend moet worden. De BTW-aangifte voor ondernemers dien je, net als de aangiften van de overige belastingsoorten, online in, via de website van de Belastingdienst.

Belasting aangifte ondernemers wanneer

Wanneer je belastingaangifte moet doen, hangt af van het soort belasting. De BTW-aangifte voor ondernemers dien je per maand of kwartaal in, dit hangt af van de omvang van jouw onderneming. Heb je personeel in dienst? Dan moet je elke maand of elke vier weken aangifte loonbelasting doen. De overige veelvoorkomende soorten belastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, geef je aan na afloop van het boekjaar. Hierbij is het vaak mogelijk om uitstel te krijgen, maar dit moet je wel formeel aanvragen bij de Belastingdienst.

BTW-aangifte ondernemers

De omzetbelasting is een indirecte belasting. Dit betekent dat degene op wie de belasting drukt (jouw afnemer), niet dezelfde persoon is als degene wie de belasting moet afdragen aan de Belastingdienst (jij). Het proces van afdragen van omzetbelasting start met de BTW-aangifte voor ondernemers. In de BTW-aangifte voor ondernemers geef je op wat je omzet was in de afgelopen periode en tegen welk tarief jouw diensten zijn gefactureerd. Hierbij is het standaardtarief 21%, maar 9%, 0% en een vrijstelling zijn ook mogelijk. In je BTW-aangifte voor ondernemers geef je tevens aan welke omzetbelasting jij aan andere ondernemers hebt betaald. Deze BTW kan je van de te betalen omzetbelasting aftrekken. Na het doen van aangifte dien je de verschuldigde belasting te betalen, met verwijzing naar de specifieke aangifte.

Tot slot

Je hebt het een en ander gelezen over verschillende soorten belasting. Het is goed om te beseffen dat de van toepassing zijnde belastingsoorten afhankelijk zijn van jouw specifieke onderneming. Kom je er niet uit na het lezen van dit artikel? Overweeg dan om het doen van belastingaangiften uit te besteden. Je krijgt vaak te maken met de Belastingdienst, het uitbesteden van het doen van aangiften kan een slimme investering zijn.

Previous «
Next »