Dit komt er kijken bij een bedrijfsovername

  • Flex
  • Comments Off
bedrijfsovername

Een bedrijfsovername vindt plaats wanneer een bedrijf een succesvol bod uitbrengt om zo een andere onderneming over te nemen. Overnames kunnen worden gedaan door een meerderheidsbelang in het bedrijf te kopen. Bij een overname is het bedrijf dat het bod uitbrengt de overnemende partij en het bedrijf waarover het de zeggenschap wil overnemen wordt het doelwit genoemd. Wil jij je bedrijf verkopen of heb je gewoon interesse in hoe bedrijfsovernames werken, lees dan snel verder!

Overnames worden doorgaans geïnitieerd door een groter bedrijf dat een kleiner bedrijf wil overnemen. Ze kunnen vrijwillig zijn, wat betekent dat ze het resultaat zijn van een wederzijdse beslissing tussen de twee bedrijven. In andere gevallen kunnen ze ongewild zijn, in welk geval de overnemende partij achter het doelwit aan gaat zonder zijn medeweten of soms zonder de volledige instemming. Daarnaast kun je als bedrijf zelf de overname proberen te regelen, maar je kunt ook een expert als anno1982.nl inschakelen.

Een overnemende partij kan ervoor kiezen om het meerderheidsbelang van de uitstaande aandelen van het bedrijf over te nemen, het volledige bedrijf volledig te kopen, een overgenomen bedrijf samen te voegen om nieuwe synergieën te creëren, of het bedrijf als een dochteronderneming over te nemen. Dergelijke overnames komen vrij vaak voor in de zakenwereld. Ze kunnen echter op verschillende manieren worden gestructureerd. Of beide partijen het eens zijn of niet, zal vaak van invloed zijn op de structurering van een overname.

Houd er rekening mee dat als een bedrijf meer dan 50% van de aandelen van een bedrijf bezit, dit wordt beschouwd als controlerend belang. Controlebelang vereist dat een bedrijf het bedrijf in eigendom als een dochteronderneming verantwoordt in zijn financiële rapportage, en dit vereist geconsolideerde jaarrekeningen. Een eigendomsbelang van 20% tot 50% wordt eenvoudig verantwoord via de vermogensmutatiemethode

Soorten overnames

Overnames kunnen veel verschillende vormen aannemen. Een welkome of vriendelijke overname zal meestal worden gestructureerd als een fusie of overname. Die verlopen over het algemeen vlot omdat de raden van bestuur van beide bedrijven het meestal als een positieve situatie beschouwen. Wanneer de raad van bestuur en de belangrijkste aandeelhouders voor de overname zijn, kan er gemakkelijk over een overname worden gestemd. Gewoonlijk zullen in deze gevallen van fusies of overnames aandelen worden gecombineerd. Dit kan worden gedaan door aandelen van de aandeelhouders van het doelwit om te ruilen voor aandelen van de gecombineerde entiteit.

Een onwelkome of vijandige overname kan behoorlijk agressief zijn omdat een van de partijen geen bereidwillige deelnemer is. Het overnemende bedrijf kan ongunstige tactieken gebruiken, zoals een inval, waarbij het een aanzienlijk belang in het doel bedrijf koopt zodra de markten opengaan, waardoor het doelwit de controle verliest voordat het beseft wat er gebeurt. Het management en de raad van bestuur van het doelbedrijf kunnen zich sterk verzetten tegen overnamepogingen door bepaalde tactieken toe te passen, waardoor de aandeelhouders van het doel meer aandelen met korting kunnen kopen om het bezit en de stemrechten van de potentiële verwerver te verwateren.

Sluipende overname

Een sluipende overname vindt plaats wanneer het ene bedrijf langzaam zijn aandelenbezit in het andere vergroot. Zodra het aandeelhouderschap 50% of meer bedraagt, moet het overnemende bedrijf verantwoording afleggen over de activiteiten van het doelwit door middel van geconsolideerde jaarrekening rapportage. Die 50% kan dus een belangrijke drempel zijn. Nadat de drempel van 50% is overschreden, moet de doelvennootschap als een dochteronderneming worden beschouwd.

Bij sluipende overnames kunnen ook activisten betrokken zijn die steeds vaker aandelen van een bedrijf kopen met de bedoeling waarde te creëren door middel van managementwisselingen. Een activistische overname zou in de loop van de tijd dan waarschijnlijk geleidelijk plaatsvinden!

Previous «
Next »