Een shortlist waar je aan moet denken als je een bedrijf start

  • Rogier
  • Comments Off
shortlist van waar je aan moet denken als je een bedrijf start

Bijna iedereen die ooit een bedrijf is begonnen, heeft de kosten onderschat en liep toen het gevaar ergens in de toekomst in de knel te komen met onvoldoende kapitaalreserves. De sleutel tot het vermijden van deze valkuil is een goede benadering van je onderzoek en planning voor je begint met het eigenlijk starten van het bedrijf. Tijd voor een kort overzicht met daarin de belangrijkste punten waar je op moet letten bij het opstarten van een eigen bedrijf!

Uitgaven

Begin met het inschatten van de kosten. Wat kost het je om jouw bedrijf op de rails te krijgen? Een van de allerbelangrijkste dingen hierbij is om nauwkeurig te zijn en aandacht te hebben voor detail. Stel voor elke uitgavencategorie een lijst op van alles wat je moet kopen. Dit omvat zowel materiële activa (bijvoorbeeld apparatuur, inventaris) als diensten (bijvoorbeeld verbouwing, verzekering). Bepaal vervolgens waar je deze goederen of diensten zou willen gaan kopen of huren. Onderzoek meer dan één leverancier; dat wil zeggen: vergelijking. Kijk niet alleen naar de prijs, want de betalingsvoorwaarden, levering, betrouwbaarheid en service zijn ook belangrijk.

Onvoorziene omstandigheden

Voeg een reserve toe voor onvoorziene omstandigheden. Zorg ervoor dat je in je verhaal uitlegt hoe je bent gekomen tot het bedrag dat je in deze reserve stopt.

Werkkapitaal

Je kunt niet beginnen met een lege bankrekening. Je hebt namelijk een geldbuffer nodig om de kosten te dekken terwijl het bedrijf op gang komt. Uiteindelijk moet je een kasstroom projectie van 12 maanden doen. Hiervoor bereken je de inschatting van de behoefte aan werkkapitaal. Laat deze regel voor nu leeg of zorg voor een zo goed mogelijke ruwe schatting. Nadat je de cashflow goed hebt berekend, kun je terugkomen en het zorgvuldig onderzochte cijfer invoeren.

Nu je hebt ingeschat hoeveel kapitaal er nodig is om te beginnen. Nu is het belangrijk om te kijken, en in te vullen, waar dat geld vandaan moet komen. Heb je veel eigen vermogen? Moet je geld gaan lenen? Ga je op zoek naar een partner of investeerder?

Zekerheid

Als je een plan gaat maken om een ​​aanvraag voor een banklening te ondersteunen, moet je ook duidelijk laten zien welke activa als onderpand worden aangeboden om de lening te verzekeren. Geef daarbij jouw schatting van de waarde van deze items. Wees bereid om enig bewijs te leveren van die schattingen van de waarde van het onderpand.

Previous «
Next »