Een veilige werkomgeving creëer je zo

  • Flex
  • Comments Off

Dat het belangrijk is om je werk in een veilige omgeving te kunnen doen, dat is natuurlijk duidelijk. Er zijn dan ook allerlei regels en wetten die hierin voorzien. Toch is het lang niet altijd bij iedereen duidelijk wat je allemaal kan en moet doen om een veilige werkomgeving te creëren. In dat opzicht is het goed om een aantal belangrijke tips langs te lopen. Zo waarborg je de veiligheid van jezelf en anderen.

Een daadwerkelijk veilige werkomgeving

Het is belangrijk om een veilige werkomgeving in de eerste plaats heel letterlijk te nemen. Zorg dus bijvoorbeeld dat de vloer veilig is. Dat betekent dat het niet glad mag zijn. Zorg ook dat het altijd opgeruimd is zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Dit is onder andere ook van belang wanneer snel vluchten nodig is. In dat opzicht is ook de aanwezigheid van vluchtladders van belang. Zo kan je direct de weg naar buiten op een veilige manier vinden. Dit soort zaken moeten altijd als eerst op de juiste wijze worden georganiseerd om veilig te kunnen werken.

Zorg voor de juiste kennis

Een veilige omgeving hangt ook samen met voldoende kennis en inzicht. Wanneer de medewerkers weten wat ze doen, dan zal dat de veiligheid ten goede komen. In dit opzicht is bijvoorbeeld het gebruik van machines interessant. Juist het gebruik van machines staat vaak aan de basis van ongelukken. Vooral wanneer het om verkeerd gebruik gaat. In dat opzicht is een opleiding of cursus met betrekking tot het gebruik van machines en gereedschap van grote waarde. Dit geldt overigens ook voor het gebruik van de eerdergenoemde vluchtladders. Laat een expert instructies geven over het veilig vluchten wanneer dit nodig is.

Zorg voor de juiste opbergtechnieken

In welke branche je ook actief bent, het is altijd zaak alle bedrijfsmiddelen op de juiste wijze op te bergen. Of het nu om apparatuur, om materiaal of om eindproducten gaat, maakt in dit geval geen enkel verschil. Het is van groot belang dat het niet blijft slingeren waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast wil je natuurlijk niet dat zij die geen verstand van de apparatuur of het materiaal hebben hiermee in aanraking komen. Zo voorkom je veel ongelukken. Bovendien werkt veilig opbergen ook ontmoedigend voor dieven. Dit is dus ook een manier om naar het creëren van een veilige werkomgeving te kijken. Al deze zaken dragen daarom bij aan het verzorgen van veilige werkruimtes.

Previous «
Next »