Fiscale Oudedag Reserve: niet altijd gunstig

  • Rogier
  • Comments Off
Fiscale Oudedags Reserve

Wel eens van FOR gehoord, van Fiscale Oudedags Reserve? Als je ondernemer bent en je maakt winst, dan mag je een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Dat deel wordt oudedagsreserve genoemd. Hoewel je zou denken dat er echt geld opzij wordt gezet, gebeurt dat niet. In werkelijkheid reserveer je namelijk een deel van de winst, waardoor je uitstel van belastingheffing over het gereserveerde deel van de winst krijgt. FOR levert dus belastingvoordeel op de korte termijn op. 

Lijfrente kopen 

Door een lijfrente te kopen bij de verzekeraar kun jij je oudedagsvoorziening in orde maken. De reserve wordt minder als je voor deze reserve een lijfrente aanschaft. De belastbare winst is dus het bedrag waarmee de reserve vermindert. Niet elke ondernemer kan gebruik maken van Fiscale Oudedags Reserve. Je moet namelijk voor de inkomstenbelasting ondernemer zijn en voldoen aan de urennorm. Bovendien mag je per 1 januari van het kalanderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben. Ook ondernemers voor de vennootschapsbelasting kunnen geen reserve vormen, dit zijn bijvoorbeeld bv’s. De FOR is altijd persoonlijk en dus bouwen jij en een eventuele partner los van elkaar reserve op, mits beiden als ondernemers beschouwd worden. Mensen met meer dan een onderneming kunnen de oudedagsreserves die zijn opgebouwd verdelen over de balansen van de verschillende ondernemingen. 

Maximum toevoeging 

Er wordt jaarlijks een maximum toevoeging van de reserve bepaald waarvan vervolgens de pensioenpremies die als bedrijfskosten geboekt zijn worden afgetrokken. De reserve mag niet boven het ondernemingsvermogen uitstijgen. Soms neemt de oudedagsreserve af of wordt de reserve opgeheven. Voorbeeld daarvan zijn het kopen van lijfrente met het verzoek om de reserve met dit bedrag te laten verminderen of als het reservebedrag hoger is dan het ondernemingsvermogen en je je bedrijf voor en deel of helemaal stopt, je per 1 januari van het kalenderjaar AOW-er wordt of als je dit en het voorgaande jaar de urennorm niet haalt. Stop je met je bedrijf? Dan worden die bedragen waarover uitstel van belasting is verkregen bij de winst opgeteld. Bij overlijden wordt de reserve ook opgeteld bij de belastbare winst. 

Wie kiest voor een oudedagsreserve, die doet in feite niets anders dan de belastingheffing richting toekomst verschuiven. Voeg je met de jaren steeds een deel van je winst toe aan de reserve, dan betaal je dus minder belasting. Er komt een moment dat deze reserve vrijkomt en dan is de afname onderdeel van je winst. Dan betaal je dus meer belasting. Het is dus niet altijd zo dat een oudedagsreserve gegarandeerd gunstig voor je is.

Previous «
Next »