• Homepage
  • >
  • ZZP
  • >
  • Het aantal zzp’ers in Nederland zit nog steeds behoorlijk in de groei

Het aantal zzp’ers in Nederland zit nog steeds behoorlijk in de groei

  • Rogier
  • Comments Off
zzp'ers in Nederland

Voor veel mensen is het ondernemerschap een aantrekkelijke optie om zelfstandig een inkomen te verdienen. Dat blijkt ook uit de cijfers, het aantal ZZP’ers in Nederland blijft toenemen en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren groter wordt. In 2018 waren er bijna 1.1 miljoen geregistreerde ZZP’ers. Dit zijn dan de mensen voor wie het ondernemerschap de belangrijkste bron van inkomsten is. De groei van het aantal ZZP’ers wordt pas echt duidelijk als we kijken naar 2017, toen waren er ‘slechts’ 900.000 zelfstandigen zonder personeel. Opvallend genoeg zijn het vooral mannen die kiezen voor het ondernemerschap en zijn het vooral mensen van 45 jaar of ouder die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel als ZZP’er.

De redenen om te kiezen voor een bestaan als ZZP’er

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is de keuze voor een bestaan als ZZP’er vaak een bewuste keuze. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat veel ZZP’ers in Nederland uiteenlopende redenen hebben. Veel gehoorde motivaties zijn:

• Het zoeken van een nieuwe uitdaging
• Zelf bepalen wanneer er wordt gewerkt
• Het ondernemerschap is altijd al een droom geweest

Steeds meer zelfstandige ondernemers geven aan dat een ontslag door een voormalige werkgever, of op verzoek van de werkgever ZZP’er worden, geen rol speelt.

Groeiend aantal ZZP’ers in Nederland

Dat er in Nederland steeds meer zelfstandige ondernemers bij komen is niet zo heel vreemd. Aan de ene kant is het aantrekkelijk om geheel zelfstandig een inkomen te verdienen, daarnaast zijn we van oudsher een ondernemend volk. In vergelijking met de andere landen in Europa wijkt het aandeel ZZP’ers onder de beroepsbevolking in Nederland niet veel af van het gemiddelde van 10 procent. In Europees opzicht staat Nederland met 12,3 procent op een zevende plaats en houden we zelfs landen als België en Duitsland ver achter ons. Het groeiend aantal ZZP’ers is wel fors hoger dan het gemiddelde, in Nederland is die groei zo’n 12,5 procent.

De nadelen van een bestaan aan ZZP’er in Nederland

Het kiezen voor een bestaan als zelfstandig ondernemer kan veel voordelen opleveren. Aan de andere kant zijn er zeker ook nadelen aan verbonden. Zo ben je als ZZP’er zelf verantwoordelijk voor belangrijke zaken als het opbouwen van een pensioen en is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid onmisbaar. Daarnaast zal je zelf moeten zorgen voor een financiële buffer. Ook in een periode van laagconjunctuur zal je immers moeten zorgen voor voldoende vermogen om je vaste lasten te betalen. Met name voor beginnende ZZP’ers is het verstandig om voldoende kennis in huis te hebben om verrassingen te voorkomen.

Previous «
Next »