• Homepage
  • >
  • ondernemen
  • >
  • Het Omgevingsrecht komt binnenkort samen in één Omgevingswet, en dat is voor bijna elke ondernemer belangrijk om te weten

Het Omgevingsrecht komt binnenkort samen in één Omgevingswet, en dat is voor bijna elke ondernemer belangrijk om te weten

  • Flex
  • Comments Off
omgevingsrecht jurist

Het Omgevingsrecht is van toepassing op de ‘omgeving’ om je heen, zoals het woord al aangeeft. Denk daarbij aan natuur, milieu, water en de ruimtelijke ordening. Het is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en dat een groot aantal wetten en regels bevat. Als je daar als ondernemer veranderingen in wil aanbrengen, door bijvoorbeeld een uitbreiding of een nieuwe vestiging, heb je grote kans dat het omgevingsrecht ook op jou van toepassing is. Om het zeker te weten is het raadzaam contact op te nemen met goede omgevingsrecht juristen. Vanaf 1 januari 2022 komt de Omgevingswet, deze moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. De 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (het zogenaamde Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet.

Wat is het Omgevingsrecht?

Het Omgevingsrecht heeft betrekking op mensen en hun leefomgeving, dus ook op dat van ondernemers. Het gaat over plannen, beleid, regels en wetten die te maken hebben met ruimtelijke ordening en milieu. Sinds een aantal jaren is de regering bezig met de vernieuwing van het omgevingsrecht, dit om het eenvoudiger te maken. Zo waren er vroeger een heleboel verschillende soorten vergunningen en zag je soms door de bomen het bos niet meer. 

Waaruit bestaat de Omgevingswetgeving?

De Omgevingswetgeving bestaat uit meerdere wetten. Aan de basis ligt de Omgevingswet (Ow). De Ow is het fundament waarop de hele omgevingswetgeving steunt. In de Ow staan uitgangspunten, kaders en hoofdlijnen. Die worden ingevuld en uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):

  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Besluit activiteiten leefopgeving (Bal)
  • Omgevingsbesluit (Ob)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

Wat zijn de concrete gevolgen?

Door de Omgevingswet is het straks eenvoudiger om vergunningen aan te vragen. Zo is er maar 1 aanvraag en 1 loket waar je dat hoeft in te dienen, waar dat nu vaak anders is, afhankelijk van het project. Daarnaast gaan de procedures voor vergunningen van 26 naar 8 weken, wat dus een hoop tijd gaat schelen. Bedrijven moeten onderzoek doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Volgens de Omgevingswet zijn die onderzoeksgegevens straks langer geldig en sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig.

Nadeelcompensatie

Ook komt in de Omgevingswet een nieuwe regeling voor de zogenaamde ‘nadeelcompensatie’. Die regeling zegt wanneer de overheid schade moet vergoeden die ontstaat door een besluit dat de overheid genomen heeft. De nieuwe schaderegeling is een aanvulling op de regeling in Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook voor de wetten die helemaal opgaan in de Omgevingswet en al een eigen regeling voor nadeelcompensatie hadden, geldt straks de nieuwe schaderegeling van de Omgevingswet.

Nog maar bij één digitaal loket terecht

Op het moment dat de Omgevingswet in werking gaat treden moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit maakt het mogelijk om voor een project bij één digitaal loket terecht te kunnen voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Vaak moet dan vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning uitgegeven kunnen worden.

De Omgevingswet gaat naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 in. Deze ingangsdatum is echter wel afhankelijk van goedkeuring door zowel de Eerste- als de Tweede kamer.

Previous «
Next »