Hoe je op locatie Corona proof kunt werken

  • Flex
  • Comments Off
plexiglass kantoor

Nu we in de eerste echte lockdown zitten door de Corona crisis, wordt het nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat het virus zich zo min mogelijk, of eigenlijk niet, verspreid. Welke maatregelen blijven, welke behoeven bijstelling en welke zijn extra nodig voor coronaproof werken? We moeten met zijn allen weer zoveel mogelijk thuis gaan werken, iets wat de afgelopen maanden afzwakte en wat een van de redenen was dat het virus weer meer grip kreeg op de maatschappij. Thuiswerken is dus het devies, maar bij sommige beroepen is dat simpelweg niet te doen. Als je bijvoorbeeld in de publieke sector werkt, zal dat vaak niet vanuit huis kunnen. Gelukkig zijn hier al diverse oplossingen voor bedacht. Een van de belangrijkste, en die ook al vroeg in de Corona crisis werd geïntroduceerd, is bijvoorbeeld het zogenaamde ‘Corona scherm’ gemaakt van perlaplast kunststof.

Thuiswerken is de norm

Inmiddels al een bekend riedeltje: tijdens de corona-uitbraak mag niemand naar het werk, behalve zij die een vitaal beroep uitoefenen. Thuiswerken wordt de regel, zodat zo min mogelijk mensen elkaar kunnen besmetten. Organisaties krijgen de plicht ook bedrijfsspecifieke coronaregels in te voeren: nieuwe looproutes op de werkvloer, beschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen. Online-overleg wordt de norm, fysiek overleg de uitzondering. Branches ontwerpen een coronaprotocol en stimuleren de toepassing daarvan.

Besmetting voorkomen

De praktijk is weerbarstig gebleken, ook in deze coronatijd. Veel kantoren voorkomen besmettingen door hun werknemers thuis te laten werken. Het karakter van de corona-aanpak tot nu toe is besmetting voorkomen en zo snel mogelijk terug van het nieuwe naar het oude normaal normaal.

Omdenken en serieus met de crisis bezig zijn

Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat besmetten zoveel mogelijk wordt voorkomen en dit kan alleen als we gaan omdenken en dit serieus nemen. Daarnaast moet er binnen elk bedrijf en organisatie gekeken worden wie wordt belast met de strikte naleving hiervan. Wie zijn er in de organisatie aan zet om het coronarisico goed te blijven beheersen? Net als bij andere arborisico’s moet hiervoor één of meerdere vaste functies binnen en buiten de organisatie beschikbaar worden gemaakt, die samen een coronateam kunnen vormen.

Naleving  van de coronaregels

Het benoemen van zowel de positieve gevolgen van veilig gedrag als ook de negatieve gevolgen van onveilig gedrag, draagt bij aan naleving van de coronaregels binnen een bedrijf of organisatie. Hierdoor is herhaling en uitbreiding van voorlichting noodzakelijk en moet gecoördineerd worden. Voorlichting op een interactieve en visuele manier leidt vaak al direct tot gedragsbeïnvloeding. Dat kan bijvoorbeeld met een looproutespel en instructieve animaties, in plaats van met een saaie flyer. Wel is er meer dan voorlichting nodig voor de beheersing van corona op langere termijn. 

Previous «
Next »